Postere

Influența unor factori agrotehnici asupra atacului produs de patogenul Septoria Tritici la cultura grâului
Autori: Lidia CANĂ, Emil GEORGESCU, Gheorghe MĂTURARU

Noi rerzultate în ameliorarea rezistenței la fuzarioza spicelor de grâu
Autori: Indira GALIT, Cristina-Mihaela MARINCIU, Gabriela ŞERBAN, Vasile MANDEA, Nicolae N. SĂULESCU, Mariana ITTU

. Crearea de hibrizi de porumb productivi, toleranţi la secetă, arşiţă, boli şi dăunători în vederea diminuării impactului încălzirii globale asupra agroecosistemelor din România
Autori: Daniela HORHOCEA, Ion CIOCĂZANU, Teodor MARTURA, Horia Lucian IORDAN, Caterina BĂDUȚ, Elena PETCU, Cătălin LAZĂR, Lidia CANĂ, Emil GEORGESCU (I.N.C.D.A. Fundulea), Crucița SÎRCA (S.C.D.A. Livada), Georgiana NEGRUȚ (S.C.D.A. Lovrin), Claudia DUNĂREANU (S.C.D.A. Şimnic), Mihai TILIHOI (S.C.D.A. Valu lui Traian), Emanuela LUNGU (S.C.D.A. Brăila)

. Hibrizii de porumb Amurg și Miraj, creați la I.N.C.D.A. Fundulea
Autori: Daniela HORHOCEA, Teodor MARTURA, Horia Lucian IORDAN, Caterina BĂDUȚ, Ion CIOCĂZANU

. Crearea de hibrizi de porumb cu pretabilitate îmbunătățită pentru însămânțarea timpurie, cu adaptabilitate superioară la acțiunea factorilor climatici adverși, competitivi sub aspectul nivelului și stabilității performanțelor agronomice și de calitate
Autori: Horia Lucian IORDAN, Daniela HORHOCEA (I.N.C.D.A. Fundulea)

Soiuri noi de lucernă create la I.N.C.D.A. Fundulea
Autori: Maria SCHITEA, Elena PETCU, Mihaela POPA, Lenuța DRĂGAN (I.N.C.D.A. Fundulea), Mihaela CIORA (I.S.T.I.S. Bucureşti)

Diversificarea germoplasmei de in prin obținerea de soiuri productive cu sămânță galbenă
Autor: Niculina IONESCU

Diversificarea germoplasmei de floarea-soarelui prin utilizarea hibridării interspecifice cu specii săbatice ale genului heliantus
Autori: 
Florin Gabriel ANTON, Maria JOIȚA-PĂCUREANU, Diana VĂDUVA, (I.N.C.D.A. Fundulea), Luxița RÎȘNOVEANU (S.C.D.A. Brăila)

  Influența lucrărilor solului asupra producției de porumb și a unor caracteristici agrochimice ale solului
Autori: Elena PARTAL, Nicoleta MĂRIN, Mihaela ȘERBAN

  Progres genetic la orzul de toamnă pentru productivitate și adaptabilitate la condițiile de mediu nefavorabile
Autori: Eugen PETCU, Liliana VASILESCU

  Progrese privind ameliorarea mazărei de toamnă (Pisum sativum L.) la I.N.C.D.A. Fundulea
Autor: Ancuţa BĂRBIERU


  Variația unor indici de calitate la orzul de toamnă în condiții de secetă indusă
Autori: Liliana VASILESCU, Eugen PETCU, Elena PETCU, Lidia CANĂ, Cătălin LAZĂR, Alexandrina SÎRBU

  Cercetări privind selectivitatea și eficacitatea tratamentelor cu erbicide aplicate pentru combaterea buruienilor din cultura de orz în condițiile pedoclimatice de la I.N.C.D.A. Fundulea
Autori: Mihaela ŞERBAN, Gheorghe MĂTURARU, Cătălin LAZĂR

Influența diferitelor sisteme de lucrări ale solului asupra abundenței și dinamicii dăunătorilor din cultura de porumb
Autori: Adina TĂRĂU, Felicia MUREŞANU, Ana Maria VĂLEAN, Florin RUSSU, Laura ŞOPTEREAN ,Felicia CHEŢAN, Loredana SUCIU, Camelia URDĂ

Evaluarea diversității artropodelor utile în agroecosistemele cerealiere din centrul Transilvaniei
Autori: Ana Maria VĂLEAN, Dana MALSCHI, Adina TĂRĂU, Laura ŞOPTEREAN, Florin RUSSU, LoredanaSUCIU

Influența prelucrării solului și a fertilizărilor foliare asupra parametrilor fiziologici și a producției la grâu, în podișul Transilvanei
Autori: Marius BĂRDAŞ, Alina SIMON, Florin RUSSU, Felicia CHEȚAN, Ovidiu Adrian CECLAN, Alin POPA

Influența sistemului de lucrare a solului asupra conservării apei ȋn sol și producției de porumb la SCDA Turda
Autor: Felicia CHEŢAN

Influenţa epocii şi distanţei de semănat în realizarea producţiei de grâu
Autori: Diana HIRIŞCĂU , Rozalia KADAR, Adina VARADI, Ionuț RACZ

Impactul factorilor abiotici asupra etapelor de dezvoltare a culturii de porumb
Autori: Alina ȘIMON, Adrian CECLAN, Florin RUSSU, Marius BĂRDAȘ, Felicia CHEȚAN, Alin POPA

Stabilitatea hibrizilor de porumb noi creați la SCDA Turda, la stresul diferitelor desimi de semănat
Autori: Carmen VANA, Andrei VARGA, Voichița HAȘ, Roxana CĂLUGĂR

Comportarea genotipurilor de grâu de toamnă tratate cu retardant la aplicarea unor doze diferite de azot
Autori: Adina VARADI, Diana HIRIŞCĂU, Rozalia KADAR, Ionuț RACZ

Hibrid de nouă generație semitimpuriu TURDA 380 adaptat schimbărilor climatice din zona de centru a țării
Autori: Andrei VARGA, Voichița HAȘ , Nicolae TRITEAN, Carmen VANA, Roxana CĂLUGĂR, Felicia MUREȘANU, Laura ȘOPTEREAN

Dinamica producţiilor şi a sporurilor de recoltă sub influenţa fertilizării minerale la cultura porumbului
Autori: Ovidiu  Adrian CECLAN, Alina ŞIMON, Florin RUSSU, Nicolae TRITEAN, Felicia CHEŢAN, Marius BĂRDAŞ, Alin POPA

Selecția asistată de markeri ADN pentru cumularea / piramidarea de gene de rezistență la boli în linii de grâu
Autori:  Daniel CRISTINA, Alina-Gabriela TURCU, Cristina-Mihaela MARINCIU, Gabriela ȘERBAN, Indira GALIT, Elena-Laura CONȚESCU, Vasile MANDEA, Alexandru-Leonard DUMITRU, Matilda CIUCĂ

Utilizarea markerilor moleculari pentru determinarea diversității genetice a unor specii sălbatice de floarea-soarelui
Autori: Elena-Laura CONȚESCU, Florin Gabriel ANTON, Matilda CIUCĂ, Daniel CRISTINA, Alina-Gabriela TURCU , Violeta IONESCU

Creșterea productivității, prin crearea de biodiversitate, la culturile agricole, porumb și floarea-soarelui
Autori: Gabriel POPESCU (CSCBAS București), Maria JOIŢA-PĂCUREANU, Daniela HORHOCEA (INCDA Fundulea), Laurențiu CIORNEI, Petruța Simona GROSSU (CSCBAS București), Victor PETCU, Florin Gabriel ANTON (INCDA Fundulea)

Studii asupra conservării biodiversității la resursele vegetale de fasoliță în condițiile solurilor nisipoase din sudul Olteniei
Autori: Reta DRĂGHICI , Alina Nicoleta PARASCHIV, Milica DIMA (SCDCPN Dăbuleni)

Utilizarea acidului salicilic exogen ca modulator al semnalului de stres și impactul acestuia asupra germinării și reacției morfogenetice a plantelor de varză cultivate „in vitro”
Autori: Tina Oana CRISTEA, Gabriel-Alin IOSOB, Alexandru BUTE (SCDL Bacău)

Rolul tratamentului foliar cu acid salicilic asupra plantelor de tomate afectate de stresul hidric
Autori: Gabriel Alin IOSOB, Tina Oana CRISTEA (SCDL Bacău)

  Testarea unor soiuri și linii de grâu pentru producerea de sămânță la cultura grâului de toamnă, cultivat în sistem ecologic la S.C.D.A. Valu lui Traian
Autori: Violeta - Maria SIMIONESCU (UO Constanța), Monica TANC, Ion BULICA (SCDA Valu lui Traian)

  Agrotechnical measures to reduce the influence of drought on sunflower yield
Autori: Violeta SIMIONESCU (OU Constanța), Monica TANC, Ion BULICA (ADRS Valu lui Traian)