Comitetul științific

Academia Română
Institutul Naţional de Cercetări Economice “COSTIN C. KIRIȚESCU

 • Prof. dr. CS I Luminița Chivu
 • Prof. dr. Valeriu Ioan Franc, m.c. A.R.
 • Acad. Lucian Liviu Albu
 • Prof. dr. CS I Radu Rey o.m. A.R.

Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”

 • Prof. univ. dr. Gabriel Popescu
 • CS I dr. Cristina Gârlea
 • CS II dr. Marcel Theodor Paraschivescu
 • CS III dr. Mariana Sandu
 • CS III drd. Amalia-Geanina Străteanu
 • CS III drd. Laurențiu Ciornei
 • CS Simona-Petruța Simion

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

 • Prof. univ. emeritus, dr. ing. dr. H.C. SR I Valeriu Tabără
 • Prof. dr. CS I Ioan Jelev
 • Dr. ing. CS I Aurel Florin Badiu
 • Dr. ing. CS I Marian Verzea

 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea   

 • CS I dr.ing. Elena Petcu
 • CS I dr.ing. Maria Joita-Păcureanu
 • CS I dr.ing. Ciucă Matilda
 • CS II dr. Lazăr Cătălin
 • CS III dr. ing. Bărbieru Ancuţa
 • CS III dr. ing. Victor Petcu

Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Studii Agroalimentare şi Mediu

 • Conf. univ. dr. Florentina Constantin
 • Conf. univ. dr. Georgiana-Raluca Lădaru
 • Conf. univ. dr. Lenuța Carmen Trică
 • Conf. univ. dr. Elena Irina Petrescu
 • Lect. univ. dr. Elena Preda
 • Asist. univ. dr. Alina Zaharia
 • Asist. univ. dr. Maria-Claudia Diaconeasa
 • CS I Simona Bara