Alte activităţi şi rezultate conexe lucrărilor de cercetare-dezvoltare

Activitatea publicistică s-a constituit, de asemenea, într-un domeniu de referinţă pentru Institutul de la Fundulea. Numărul lucrărilor ştiinţifice publicate de personalul de cercetare, incluzând şi cărţi, parte dintre acestea având caracter monografic, este considerabil, acesta fiind de cca 4.500. Astfel, numai după anul 1990 numărul de lucrări ştiinţifice a depăşit 1200, din care aproape 150 în străinătate. Deosebit de meritoriu este faptul că Institutul a editat şi editează în continuare volumul propriu cu apariţie anuală Analele I.N.C.D.A. Fundulea, precum şi cinci reviste de specialitate: Probleme de genetică teoretică şi aplicată, Probleme de agrofitotehnie teoretică şi aplicată, Probleme de protecţia plantelor, Cercetări de genetică vegetală şi animală (în limba română cu rezumate în limba engleză) şi Romanian Agricultural Research (în limba engleză).

Publicaţii editate de I.N.C.D.A. Fundulea

Publicaţia

Anul primei apariţii

Periodicitatea

Analele ICCPT Fundulea

 

1964

Anual

Cod ISSN 0253-1682

 

 

 

Romanian Agricultural Research

.

1994

Anual

Cod ISSN 1222-4227

 

 

 

Cercetări de genetică vegetală şi animală

 

1989

Bienal

Cod ISSN 1224-0486

 

 

 

Probleme de genetică teoretică şi aplicată

 

1969

Semestrial

Cod ISSN 1016-1871

 

 

 

Probleme de agrofitotehnie teoretică şi aplicată

 

1979

Semestrial

Cod ISSN 0254-7279

 

 

 

Probleme de protecţia plantelor

 

1973

Semestrial

Cod ISSN 0254-2293

 

 

 

Biblioteca institutului, cu rol major în informarea cercetătorilor, de-a lungul existenţei sale şi-a îmbogăţit permanent fondul de carte. Astfel, dacă la nivelul anului 1960 numărul de titluri de cărţi de specialitate era deja de 850, după următorii 10 ani acesta a ajuns la 4.667, a crescut cu peste 110% în următorul deceniu, ca să depăşească 13.300 şi, respectiv, 14.200, ulterior anului 1990. Cele mai substanţiale creşteri anuale ale numărului de titluri au caracterizat, în ordine, anii 1970 (1.918 noi titluri), 1972 (885), 1985 (631), 1978 (604), 1980 (550) şi 1982 (537).

Dinamica fondului de carte existent în biblioteca I.N.C.D.A. Fundulea

Specificare

1960

1970

1980

1990

2000

2007

Număr titluri

850

4.667

9.882

13.329

14.158

14.247

De o lungă perioadă de timp, Institutul a susţinut financiar un număr de 21-26 abonamente la reviste de specialitate, din care 3-8 din stăinătate. Numărul de titluri de reviste intrate la schimb a variat anual între 52 şi 85.

În domeniul manifestărilor ştiinţifice, încă de la înfiinţarea sa, Institutul a organizat şi desfăşurat sesiunile anuale de referate ştiinţifice, cu o largă participare şi a colaboratorilor din unităţile de C-D din cadrul reţelei proprii de cercetare. Acestora, treptat, s-au adăugat consfătuirile cu caracter naţional, devenite tradiţionale, organizate de Institut în diferitele domenii de activitate: Consfătuirea Naţională de Agrofitotehnie (40 ediţii), Consfătuirea Naţională de Protecţia Plantelor (34 ediţii), Simpozionul Naţional de Genetică Vegetală şi Animală (23 ediţii), Consfătuirea Naţională de Ameliorarea Plantelor şi Producere de Seminţe (12 ediţii). În completare, sesiunile interne de referate ştiinţifice şi comunicări, devenite şi acestea de mult timp tradiţionale, şi-au dovedit pe parcurs utilitatea, în special sub aspectul afirmării şi perfecţionării cercetătorilor în devenire. Cercetători din cadrul institutului au participat activ, în fiecare an, la un număr semnificativ de manifestări ştiinţifice (congrese, simpozioane, seminarii, conferinţe, workshop-uri) naţionale şi internaţionale, organizate de alte instituţii de cercetare şi/sau de învăţământ superior agronomic.
Institutului de la Fundulea îi revine meritul organizării unor manifestări ştiinţifice cu participare internaţională, de referinţă: Simpozionul româno-francez pentru surse restauratoare de fertlitate la porumb şi floarea-soarelui (Bucureşti, 21-25 septembrie  1970), cea de-a VI-a Conferinţă Internaţională a florii-soarelui (Bucureşţi, 23-27 iunie 1974), Simpozionul româno-francez privind influenţa îngrăşămintelor asupra fertilităţii solurilor, producţiei şi calităţii recoltelor (Suceava, 1977,  în colaborare cu S.C.D.A.  Suceava), Colocviul româno-francez „Agricultura şi mediul înconjurător” (Lovrin, 14-17 septembrie 1992, în colaborare cu S.C.D.A. Lovrin), cea de-a VIII-a Întâlnire Consultativă a Reţelei de Cercetare FAO la floarea-soarelui (Bucureşti, 21-23 iulie 1995), Workshop-ul „Progrese în nutriţia minerală a plantelor” (Bucureşti, 30 iunie - 4 iulie 1996), Întâlnire în cadrul acţiunii COST 849 cu tema „Parazitul Orobanche cumana la floarea-soarelui” (Bucureşti, 4-6 noiembrie 2004) şi altele.
                                                                                                                                                                                         
Cooperarea internaţională

Integrarea Institutului în sistemul ştiinţific internaţional s-a realizat prin relaţii de colaborare ştiinţifică şi tehnologică cu organisme internaţionale, cum ar fi: FAO, AIEA, CIMMYT, EUCARPIA, ISTA, ISO etc. şi prin participare la programe ştiinţifice europene  (COST, COPERNICUS, GRESO, ADAM, COPBIL). În medie, în ultimele două decenii, anual s-au desfăşurat câte 10 acţiuni de colaborare internaţională în cadrul unor programe care au inclus mai mulţi parteneri şi cca 45 de acţiuni de colaborare bilaterală cu unităţi de cercetare similare, de învăţământ agronomic superior şi firme, prioritar pentru activităţi de creare de soiuri de grâu, hibrizi de floarea-soarelui şi de porumb.

aaÎn domeniul activităţilor de extensie, ca principale acţiuni sunt de mentionat :
- Actualizarea periodică a tehnologiilor culturilor de câmp.
- Organizarea, realizarea şi valorificarea de loturi demonstrative cu noile soiuri şi hibrizi şi respectiv elemente noi tehnologice (sisteme de lucrare a solului, utilizarea pesticidelor şi a produselor bioactive), atât în propriul teritoriu, cât şi în peste 30 de locaţii (pentru soiuri şi hibrizi), în cadrul judeţelor Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Brăila, Buzău şi Prahova.
- Organizarea zilelor deschise pentru principalele culturi (Ziua grâului şi orzului, Ziua florii-­soarelui şi soiei, Ziua porumbului şi sorgului).
- Participarea la târguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale.
- Editarea/elaborarea de cărţi, broşuri şi pliante cu prezentare de soiuri, hibrizi şi tehnologii de cultura şi producere de seminţe în domeniul cerealelor, leguminoaselor pentru boabe, plantelor tehnice şi furajere şi susţinerea de rubrici permanente, cu articole de sezon, în revistele: Agricultura României, Cereale şi  plante tehnice, Profitul agricol.
- Pentru o lungă perioadă de timp, au fost desfăşurate actvităţi susţinute privind multiplicarea tulpinilor de Rhizobium (specifice plantelor leguminoase), selecţionate pentru eficienţa fixării azotului atmosferic, virulenţă, competitivitate şi rezistenţă/toleranţă la antibiotice, furnizarea acestora către toţi producătorii de preparate de tip NITRAGIN din România, precum şi livrarea către beneficiarii direcţi.