VOL. LXXIII din 2006

Cuprins

I. GENETICA SI AMELIORAREA PLANTELOR


Creşterea şanselor de realizare a introgresiilor de gene la grâu  prin   manipulări genetice la locii Kr şi Phl
Aurel GIURA

Progrese în ameliorare la triticale, pentru obţinere de soiuri cu    talie scurtă
G. ITTU, N. N. SĂULESCU, M. ITTU, P. MUSTĂŢEA

Diferenţe genotipice  în manifestarea activităţii amilolitice şi a rezistenţei la încolţirea în spic la grâu, în  condiţiile anului 2005
P. MUSTĂŢEA,  N.  N. SĂULESCU, G. ITTU, C. TICAN, I. LOBONŢIU, G. BUNTA

Crişana, soi de grâu cu toleranţă la toxicitatea ionilor de aluminiu            
Gheorghe BUNTA

Reacţia unor soiuri de grâu şi de triticale la fertilizarea cu azot, în zona colinară din sudul ţării  
Maria VOICA, Navara DUMITRAŞCU, Gina MINCĂ

Comportarea unor hibrizi de porumb în condiţii  diferite  de stres termic şi hidric
Dumitru MITU, Laurenţiu RÂNCHIŢĂ

Reacţia la secetă şi arşiţă, a formelor parentale ale unor hibrizi simpli de porumb româneşti în condiţiile Câmpiei Burnasului
Ion RĂDUCU

Studiul  determinismului genetic al înălţimii de inserţie a primei păstăi bazale la năut
Rodica STURZU, Tudorina NISTOR, Sorina MÎRLOGEANU

Determinismul genetic al însuşirilor  de calitate la inul de ulei
Niculina IONESCU

Genotipuri performante de rapiţă de toamnă pentru ulei cu utilizări multiple
Petre DIACONU

II. AGROTEHNICA CULTURILOR


Efectul irigării asupra producţiei de soia în condiţiile de la Fundulea
Virgil NĂESCU, Eliana ALIONTE 

Efectul fertilizării de lungă durată asupra fertilităţii solurilor acide grele din nord-vestul Câmpiei Române
N. DUMITRAŞCU, M. VOICA, C. NICOLA, G. BURLACU, R. LĂCĂTUŞU

Efectul fertilizării cu azot asupra conţinutului de materie organică din cernoziomul cambic de la Fundulea
Cecilia NEAGU, Georgeta OPREA

Evoluţia conţinutului de materie organică din cernoziomul cambic de la Fundulea, în condiţiile fertilizării de lungă durată cu azot
Georgeta OPREA, Cecilia NEAGU, Gheorghe ŞTEFANIC

Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth (Poaceae), specie nouă pentru flora României şi o nouă buruiană în culturile de câmp din nord-vestul ţării
Maria SIKE, Nicolae GOGA, Teofil FRITEA

III. PROTECTIA PLANTELOR


Impactul condiţiilor climatice asupra atacului principalilor patogeni foliari la orzoaica de primăvară
Nicolae GOGA, Cecilia BĂNĂŢEANU

Reacţia la Fusarium spp. a unor linii consangvinizate de porumb cu citoplasmă diversificată
Elena NAGY, Voichiţa HAŞ, Iancu CĂBULEA

Studiul privind principalii factori  ce influenţează infecţia în câmp a manei florii-soarelui (Plasmopara helianthi  Novot.)
Steluţa RARANCIUC, Maria PĂCUREANU

Protecţia integrată a culturilor de porumb prin utilizarea unor elemente tehnologice cu impact redus asupra mediului
Felicia MUREŞANU, Voichiţa HAŞ

Cercetări privind biologia şi combaterea speciei Tetranychus urticae Koch. în culturile  de soia din România
Constantin POPOV, Elena TROTUŞ

Posibilităţi de combatere  a speciilor de lepidoptere din cultura sfeclei de zahăr
Felicia MUREŞANU, Victor CIOCHIA

 

 

 

.