COMITETUL DE REDACŢIE
AL ANALELOR I.N.C.D.A. FUNDULEA 2023

REDACTOR RESPONSABIL:
Dr. ing. Pompiliu MUSTĂȚEA, director general al INCDA Fundulea

REDACTOR RESPONSABIL ADJUNCT:
Dr. ing. Elena PETCU, director științific al INCDA Fundulea

MEMBRI:

(în ordine alfabetică)
SECRETAR: Elisabeta BARBU