COMITETUL DE REDACŢIE
AL ANALELOR I.N.C.D.A. FUNDULEA 2020


REDACTOR RESPONSABIL
Dr. ing. Pompiliu MUSTĂȚEA, director general al I.N.C.D.A. Fundulea

REDACTOR RESPONSABIL ADJUNCT
Dr. ing. Elena PETCU, director științific al I.N.C.D.A. Fundulea

MEMBRI:

Dr. ing. Alexandru BUDE, membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

Acad. Cristian HERA, membru titular al Academiei Române şi al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

Dr. biol. Cătălin LAZĂR, cercetător științific II, I.N.C.D.A. Fundulea

Dr. ing. Maria JOIŢA-PĂCUREANU
, cercetător științific I, I.N.C.D.A. Fundulea

Dr. ing. Elena PARTAL, cercetător științific III, I.N.C.D.A. Fundulea

Dr. biol. Constantin POPOV, membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

Dr. ing. Nicolae N. SĂULESCU, membru titular al Academiei Române şi al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

Dr. ing. Maria SCHITEA, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

Acad. Dragan ŠCORIĆ, membru al Academiei de Ştiinţe şi Arte a Serbiei

Dr. ing. Ion TONCEA, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

Dr. ing. Liliana VASILESCU, cercetător științific II, I.N.C.D.A. Fundulea

Dr. ing. Marian VERZEA, membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

Dr. ing. Cristina Mihaela MARINCIU, cercetător științific II, Şef laborator ameliorare cereale păioase, I.N.C.D.A. Fundulea

Dr. ing. Emil Igor GEORGESCU, cercetător științific III, I.N.C.D.A. Fundulea

SECRETAR: Elisabeta BARBU