VOL. LXXIV din 2007 – Omagial

Cuprins


Cinci decenii de cercetǎri la Fundulea în slujba agriculturii României
Marian VERZEA

SINTEZE ALE UNOR CERCETARI ŞTIINTIFICE DESFĂŞURATE ÎN PERIOADA 1957 – 2007

Cincizeci de ani de activitate în domeniul ameliorării plantelor de câmp
Alexandru BUDE

Contribuţia Institutului de la Fundulea la îmbunătăţirea bazei genetice a producţiei de grâu în România.
NICOLAE N. SĂULESCU, GHEORGHE ITTU, POMPILIU MUSTĂŢEA, MARIANA ITTU

Principalele obiective şi rezultate în ameliorarea grâului pentru reziztenţa la boli la I.N.C.D.A. Fundulea
MARIANA ITTU, NICOLAE N. SĂULESCU, GHEORGHE ITTU

Progrese în ameliorarea speciei triticale la I.N.C.D.A. Fundulea
GHEORGHE ITTU, NICOLAE N. SĂULESCU, MARIANA ITTU, POMPILIU MUSTĂŢEA

Rezultate în ameliorarea orzului de toamnă (1957 – 2007)
LILIANA VASILESCU, ALEXANDRU BUDE, DUMITRU IONESCU, ZOIE DUŢĂ, CONSTANŢA POPESCU

Imbunătăţirea calităţii tehnologice şi nutriţionale a orzului pe căi genetice
ELIANA ALIONTE, ALEXANDRU BUDE, LILIANA VASILESCU

Rezultate în ameliorarea orezului la Fundulea in perioada 1961-2007
GHEORGHE ALIONTE, DANIELA IORGA, ELIANA ALIONTE

Realizări în ameliorarea leguminoaselor pentru boabe
IONICA DAVID

Rezultate obţinute în ameliorarea inului de ulei şi fibre la I.N.C.D.A. Fundulea, din 1962 şi până în prezent
NICULINA IONESCU

Hibrizi de porumb productivi, rezistenţi la secetă şi cu însuşiri de calitate superioare
ION ANTOHE, OCTAVIAN COSMIN, TRAIAN SARCA, GEORGETA DICU, CORNEL NAIDIN, VIRGIL NĂESCU

Rezultate privind ameliorarea calităţii boabelor la la sorg
ION ANTOHE

Realizări în crearea hibrizilor de floarea-soarelui
ALEXANDRU VIOREL VRÂNCEANU, DANIL STANCIU, MARIA PĂCUREANU JOIŢA, MARIA STANCIU

Rezistenţa la boli – obiectiv prioritar al ameliorării. a florii-soarelui la I.N.C.D.A. Fundulea
MARIA PĂCUREANU JOIŢA

Realizări în ameliorarea plantelor furajere la I.N.C.D.A. Fundulea Fundulea
MARIA SCHITEA

Efectul diferitelor metode de castrare asupra producţiei şi purităţii biologice a seminţelor hibride de porumb
GRIGORE OPREA

Realizări şi perspective în cercetările de biologia şi controlul calităţii seminţei
OLGA STAN

Cincizeci de ani de cercetări în domeniul agrofitotehniei culturilor de câmp
GHEORGHE SIN, GINA-VALENTINA ZAHARIA

Rezultate privind fertilizarea principalelor culturi de câmp în condiţii de neirigare
GHEORGHE BURLACU, ANA-MARIA GLĂVAN, CORNEL-TUDOR ŞERBAN

Rezultate privind efectele fertilizării la principalele culturi de câmp, în condiţii de irigare
ELENA PARTAL, GINA-VALENTINA ZAHARIA

Posibilităţi de creştere a eficienţei de valorificare a apei de irigare în condiţiile unor resurse hidrice limitate
VIRGIL NĂESCU, ALEXANDRU COCIU

Soluţii noi în tehnologia de combatere chimică a buruienilor dicotiledonate din cultura florii-soarelui
ALEXANDRINA POPESCU, MARIAN BUZOIANU

Tratamentul seminţei – metodă modernă, eficientă şi puţin poluantă de protecţie a culturilor de câmp
CONSTANTIN POPOV, ALEXANDRU BĂRBULESCU, STELUŢA RARANCIUC

Protejarea culturilor de cereale şi plante tehnice faţă de atacul agenţilor patogeni şi al insectelor dăunătoare prin tratamente foliare
CONSTANTIN POPOV, ALEXANDRU BĂRBULESCU, STELUŢA RARANCIUC

Progrese în perfecţionarea tehnologiilor de cultură a plantelor furajere
LENUŢA DRĂGAN

Producţii de cereale, leguminoase pentru boabe şi de plante tehnice şi furajere obţinute în sistem ecologic la I.N.C.D.A. Fundulea
ION TONCEA, GEORGETA IONIŢĂ NIŢU

Markerii moleculari şi utilizarea acestora  în programele de ameliorare de la I.N.C.D.A. Fundulea
MATILDA CIUCĂ, LAURA CONŢESCU, VIOLETA IONESCU

Cercetări de citogenetică la grâu efectuate la INCDA Fundulea
AUREL GIURA

Aplicarea sistmului biotehnologic „Zea” în lucrările de genetică şi ameliorarea grâului la I.N.C.D.A. Fundulea
AUREL GIURA

Producerea de haploizi şi linii dublu haploide la orz prin sistemul Bulbosum
ALEXANDRINA MIHĂILESCU

Realizări în domeniul biotehnologiei vegetale la I.N.C.D.A. Fundulea
FLORENTINA RĂDUCANU

Implicarea fiziologiei plantelor în cercetările ştiinţifice efectuate la I.N.C.D.A.  Fundulea
ELENA PETCU

Cincizeci de ani de cercetări în domeniul chimiei şi biologiei solului
GEORGETA OPREA, GHEORGHE ŞTEFANIC, LUCIAN GHINEA

Activităţi de extensie a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice
CONSTANTIN RĂDUCANU

 

II. OMAGII ANIVERSARE


Mesajul Domnului Acad. Cristian Hera,  Preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”,  cu ocazia aniversării a 50 de ani de la înfiinţarea Institutului Naţional De Cercetare-Dezvoltare Agricolă  Fundulea

Mesajul domnului Profuniv. dr. VALERIU TABĂRĂ, Vicepreşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Parlamentului României

Mesajul domnilor Prof. univ. dr. GERARD JITĂREANU, Preşedinte, şi Prof. univ. dr. dr. h.c. CONSTANTIN VASILICĂ, Vicepreşedinte, Filiala Iaşi a Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şiseşti. Mesajul domnului Dr.ing. MIHAI NICOLESCU, Preşedintele Filialei Craiova  a Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şiseşti”

Mesajul domnului Prof. univ. dr. LEON SORIN MUNTEAN, Preşedintele Filialei Cluj-Napoca a Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şiseşti”

Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Piteşti-Albota, transmis de domnul Dr.ing. FLORIAN TRAŞCĂ, Director

Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, transmis de domnul  Dr. ing. MARCEL BULARDA, Director

Mesajul  Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, transmis de domnul Dr.ing. VASILE ILEA, Director

Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, transmis de domnul Dr. ing. IULIAN PUSCA, Director

Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculeşti, transmis de domnul Dr. ing. DUMITRU TUDORAN, Director

Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea, transmis de domnul Prof. Dr. ing. GHEORGHE CIOBANU, Director

Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu-Iloaiei, transmis de doamna Dr. ing. IONELA IOAN, Director.

Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, transmis de doamna Dr.ing. ELENA TROTUŞ, Director

Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic, transmis de domnul Dr. CONSTANTIN GLĂVAN, Director

Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, transmis de domnul Dr.ing. DUMITRU BODEA, Director

Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman, transmis de domnul Dr. ing. EMIL NEGRILA, Director

Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, transmis de domnul Prof.dr. IOAN HAS, Director

Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian, transmis de domnul Dr. ing. ION BULICA, Director

Mesajul Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni, transmis de domnul Dr. ing. DUMITRU NISTOR, Director

Mesajul Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, transmis  de doamna Dr. ing. AURELIA DIACONU, Director

Mesajul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, transmis de domnul Dr. ing. SORIN CLAUDIAN CHIRU, Director general

Mesajul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, transmis de domnul Dr. ing. IOSIF RAZEC, Director general

Mesajul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală Baloteşti, transmis de domnul Prof. univ. dr. HORIA GROSU, Director general

Mesajul cadrelor didactice din Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, transmis de domnul Prof.univ. dr.  IOAN NICULAE ALECU, Rector

Mesajul cadrelor didactice din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, transmis de domnul Prof. univ. dr. GERARD JITĂREANU, Rector

 

III. DIPLOME


Diploma „Meritul Academic” acordată de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şiseşti”

Diplomă de excelenţă  acordată de  Senatul U.S.A.M.V.  Bucureşti  

Diplomă de excelenţă acordată de Facultatea de Agricultură a Universităţii din Craiova

Diplomă de excelenţă acordata de U.S.A.M.V. a Banatului – Timişoara

Diplomă acordată de I.N.C.D.B.N.A. - I.B.N.A. – Baloteşti  

 

 

 

.