VOL. XCI din 2023

 

(english version)

 

Cuprins

I. GENETICĂ ŞI AMELIORAREA PLANTELOR


Variabilitatea unor caractere ale paiului asociate cu rezistenţa la cădere, la câteva soiuri româneşti de grâu de toamnă (Triticum aestivum L.)
Vasile Mandea, Gabriela Șerban, Cristina-Mihaela Marinciu, Nicolae N. Săulescu
PDF

Corelaţia între caractere la linii extrase fără selecţie dintr-o combinaţie hibridă între forme parentale de grâu contrastante.
I. Producţia de boabe, componentele producţiei şi dimensiunile boabelor
Vasile Mandea, Gabriela Șerban, Cristina-Mihaela Marinciu, Indira Galit, Costică Ciontu, Nicolae N. Săulescu
PDF

Corelaţia între caractere la linii extrase fără selecţie dintr-o combinaţie hibridă între forme parentale de grâu contrastante.
II. Relaţia dintre unii indici ai calităţii grâului, producţie şi mărimea boabelor
Vasile Mandea, Gabriela Șerban, Cristina-Mihaela Marinciu, Indira Galit, Costică Ciontu, Nicolae N. Săulescu
PDF

Rugina galbenă (Puccinia striiformis f. sp. tritici) - o ameninţare crescândă pentru culturile de grâu şi triticale din România
Indira Galit, Cristina-Mihaela Marinciu, Vasile Mandea, Gabriela Șerban, Iustina Lobonţiu, Zsuzsa Domokos, Gheorghe Bunta, Cecilia Bǎnǎţeanu, Beniamin Andras, Cristina Meluca, MariaVoica, Gabriela Gorinoiu, Nicolae N. Săulescu
PDF

Noi realizări în ameliorarea porumbului la INCDA Fundulea
Daniela Horhocea, Horia Lucian Iordan, Ștefania Georgiana Bunescu, Caterina Băduț, Cătălin Lazăr, Costică Ciontu
PDF

Utilizarea speciilor sălbatice/populațiilor locale cu scopul îmbunătățirii cerealelor cultivate în contextul actualelor schimbări climatice
Elena Laura Conțescu, Matilda Ciucă, Elena Partal, Florin Gabriel Anton, Daniela Horhocea, Alexandru Dumitru
PDF

Strategia INCDA Fundulea privind îmbunătăţirea capacităţii productive şi a rezistenţei la stres hidric a lucernei
Mihaela Popa, Maria Schitea, Elena Petcu
PDF

Adaptabilitatea liniilor de porumb la stresul climatic din vegetație
Horia Lucian Iordan, Daniela Horhocea, Ion Ciocăzanu
PDF

 

II. AGROTEHNICA CULTURILOR


Model de evidență și evaluare a impactului fondurilor europene asupra dezvoltării socio-economice a zonelor rurale: metoda matricei contabile sociale, studiu de caz - județul Neamț
Silvia Mazăre, Cristina Copăceanu
PDF

Studiu privind evoluţia producţiei de cereale a României în perioada 2018-2022 şi influenţa acesteia asupra rentabilităţii exploataţiilor agricole
Niculina Ioniţă, Liviu Mărcuţă
PDF

Studiul eficienţei economice al unor culturi de câmp în condiţiile din Câmpia Brăilei
Niculina Ioniţă, Liviu Mărcuţă, Daniel Stanciu, Luxiţa Rîșnoveanu
PDF

Rezultate experimentale privind controlul buruienilor din cultura de rapiță
Mihaela Cergan (Șerban), Gheorghe Măturaru, Elena Partal
PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNALS
OF NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
FUNDULEA

VOL. XCI / 2023

 

Contents

I. GENETICS AND PLANT BREEDING


Variability of some characters of the straw associated with lodging resistance, in some Romanian varieties of winter wheat (Triticum aestivum L.)
Vasile Mandea, Gabriela Șerban, Cristina-Mihaela Marinciu, Nicolae N. Săulescu
PDF

Correlation between characters in lines extracted without selection from a hybrid combination between contrasting wheat parents.
I. Grain yield, yield components and grain size
Vasile Mandea, Gabriela Șerban, Cristina-Mihaela Marinciu, Indira Galit, Costică Ciontu, Nicolae N. Săulescu
PDF

Correlation between characters in lines extracted without selection from a hybrid combination between contrasting parents in wheat.
II. The relationship between some indices of wheat quality, yield and grain size
Vasile Mandea, Gabriela Șerban, Cristina-Mihaela Marinciu, Indira Galit, Costică Ciontu, Nicolae N. Săulescu
PDF

Stripe rust (Puccinia striiformis f. sp. tritici) - an increasing threat for wheat and triticale crops in Romania
Indira Galit, Cristina-Mihaela Marinciu, Vasile Mandea, Gabriela Șerban, Iustina Lobonţiu, Zsuzsa Domokos, Gheorghe Bunta, Cecilia Bǎnǎţeanu, Beniamin Andras, Cristina Meluca, MariaVoica, Gabriela Gorinoiu, Nicolae N. Săulescu
PDF

New achievements in maize breeding at NARDI Fundulea
Daniela Horhocea, Horia Lucian Iordan, Ștefania Georgiana Bunescu, Caterina Băduț, Cătălin Lazăr, Costică Ciontu
PDF

Using crop wild relatives/local populations to improve cultivated cereals in the context of actual climate change
Elena Laura Conțescu, Matilda Ciucă, Elena Partal, Florin Gabriel Anton, Daniela Horhocea, Alexandru Dumitru
PDF

NARDI Fundulea breeding strategy for improvement the yield and water stress resistance in alfalfa
Mihaela Popa, Maria Schitea, Elena Petcu
PDF

Adaptability of maize lines to climate stress during vegetation
Horia Lucian Iordan, Daniela Horhocea, Ion Ciocăzanu
PDF

 

II. CROP AGROTECHNICS


Model for recording and evaluating the impact of european funds on the socio-economic development of rural areas: the social accounting matrix method case study - Neamț County
Silvia Mazăre, Cristina Copăceanu
PDF

The study on the evolution of Romania's cereal production in the period 2018-2022 and its influence on the profitability of agricultural holdings
Niculina Ioniţă, Liviu Mărcuţă
PDF

The study of the economic efficiency of some field crops under the conditions of the Brăilei Plain
Niculina Ioniţă, Liviu Mărcuţă, Daniel Stanciu, Luxiţa Rîșnoveanu
PDF

The experimental results on weed control from the rape crop
Mihaela Cergan (Șerban), Gheorghe Măturaru, Elena Partal
PDF