Editor-in-chief

 

Pompiliu MUSTĂȚEA

 

Scientific Editor

 

Elena PETCU

 

Members of
Editorial Board
(alphabetical order)

Alexandru BUDE
Matilda CIUCĂ

Emil GEORGESCU
Cristian HERA
Maria JOIȚA-PĂCUREANU
Cătălin LAZĂR

Cristina Mihaela MARINCIU
Constantin POPOV
Nicolae N. SĂULESCU

 

Technical editor

 

 

Cătălin SAVIN