Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Agricolă
F U N D U L E A
Sesiunea anuală 2021

900 - 915 DESCHIDEREA LUCRĂRILOR
915 - 1145 PREZENTAREA REFERATELOR ŞI DISCUŢII:

1.

Soiul de grâu comun, Ursita, un pas înainte spre realizarea de producţii ridicate şi stabile
Autori: Nicolae N. Săulescu,Gheorghe Ittu,  Pompiliu Mustăţea, Mariana Ittu, Cristina Mihaela Marinciu, Gabriela Șerban, Vasile Mandea, Matilda Ciucă, Elena Petcu (INCDA Fundulea)
2. Progresul genetic pentru capacitatea de producție la grâul de toamnă, estimat pe baza rezultatelor din culturi comparative multianuale, la S.C.D.A. Turda
Autori: Rozalia Kadar, Ionuț Racz, Diana Hirișcău, Adrian Ceclan, Adina Varadi (SCDA Turda)
3. Selecție asistată de markeri a alelelor favorabile de la locii genelor TaPPH-7A și 1-FEH w3 pentru rezistenţa grâului la secetă
Autori: Matilda Ciucă, Daniel Cristina, Alina-Gabriela Turcu, Elena-Laura Conțescu, Alexandru Dumitru, Violeta Ionescu (INCDA Fundulea)
4. Soiul de orz de toamnă Iulian
Autori: Eugen Petcu, Liliana Vasilescu, Alexandru Bude (INCDA Fundulea)

5.

Magnus, hibrid semitimpuriu de porumb, creat la I.N.C.D.A. Fundulea
Autori: Daniela Horhocea, Horia Lucian Iordan, Caterina Băduț, Ion Ciocăzan (INCDA Fundulea)
6. Caracteristici şi performanțe, la noii hibrizi de floarea-soarelui, creați la I.N.C.D.A. Fundulea, înregistrați în lista oficială
Autori: Maria Joița-Păcureanu, Danil Stanciu, Maria Stanciu (INCDA Fundulea)
7. Cea mai recentă creație obținută la I.N.C.D.A. Fundulea, la mazărea de toamnă
Autor: Ancuța Bărbieru (INCDA Fundulea)
8. Evaluarea variabilității unor însușiri cantitative la unele genotipuri de soia de proveniență asiatică și europeană
Autori: Raluca Rezi, Camelia Urdă, Adrian Negrea, Florin Russu (SCDA Turda)
1145 - 1215 PAUZĂ: VIZIONARE POSTERE
1215 - 1330 PREZENTAREA REFERATELOR ŞI DISCUŢII:
9. Distribuția și stabilitatea hidrică a agregatelor de sol la culturile de grâu, mazăre, porumb și floarea-soarelui aflate în rotație în sistemul de Agricultură conservativă
Autor: George Cizmaș (INCDA Fundulea)
10. Sistemele agrosilvice în contextul schimbărilor climatice
Autori: Elena Mihăilă, Adrian Tudora, Mihăiță Bîtcă, Laurențiu Popovici (INCDS „Marin Drăcea”)
11. Biopreparat bacterian experimental pentru combaterea biologică a buruienilor
Autori: Marga Grădilă, Sorina Dinu, Daniel Jalobă, Valentin Ciontu (ICDPP Bucureşti)
12. Cercetări privind combaterea larvelor speciei Agriotes spp. la floarea-soarelui, în contextul restricționării tratamentului seminței cu insecticide neonicotinoide
Autori: Georgeta Trașcă, Maria Magdalena Podea, Cătălin Dinuță, Cristina Ghiorghe, Robert Gheorghe (SCDA Pitești), Emil Georgescu (INCDA Fundulea)
13. Rezultate noi privind eficacitatea tratamentului semințelor ȋn combaterea dăunătorilor culturii rapiței de toamnă ȋn sud-estul țării
Autori: Emil Georgescu, Lidia Cană, (INCDA Fundulea) Roxana Zaharia (ICDPP Bucureşti), Georgeta Trașcă, Florin Trașcă (SCDA Piteşti), Elena Trotuș (SCDA Secuieni), Luxița Rîșnoveanu (SCDA Brăila)
1330 - 1400 DISCUŢII ŞI CONCLUZII FINALE