Biodiversitatea are un rol important în viața fiecărei societăți. Fiecare componentă a biodiversității are o valoare intrinsecă, inestimabilă, iar societatea umană are obligația de a asigura conservarea și utilizarea durabilă a acestora.

Adaptabilitatea formelor de viață la schimbările care survin în mediile lor naturale este destul de mare, însă schimbările bruște și de amploare survenite în ultimii ani, datorate diferiților factori au trecut peste capacitatea de adaptare a formelor de viață, distrugându-le sau reducându-le arealele.

Schimbările climatice, în ultimii ani (cantitatea mai mică de precipitații, creșterea temperaturii aerului, creșterea variabilității climatului, în diferite perioade ale anului) pot modifica habitatele și ecosistemele.O schimbare drastică a climatului poate tulbura balanța și poate pune în pericol multe specii. Schimbarea continuă a cantităților de ploaie și a temperaturilor va continua să afecteze multe specii de plante și animale, care nu se vor putea adapta destul de repede.

Dezvoltarea unei agriculturii durabile în sisteme sensibile din punct de vedere ecologic este marea provocare a următoarelor decenii. Pentru a satisface nevoile umane de bază și pentru a îmbunătăți sustenabilitatea producției agricole, va fi nevoie de mai multe produse agricole şi forestiere, hrană pentru animale, fibre şi combustibil, care să fie obţinute de pe aceiaşi suprafaţă de teren/ sau chiar mai mică, cu o cantitate diminuată de nutrienţi şi apă dar cu o distribuție și virulență a dăunătorilor și bolilor tot mai mari.

Ameliorarea culturilor și tehnologiile agricole moderne pot conduce la creșterea randamentului culturilor pe terenurile agricole existente. Ca urmare, se poate aduce o contribuție semnificativă la conservarea biodiversității prin crearea de genotipuri productive, tolerante la secetǎ, arșițǎ, boli și dǎunǎtori în vederea diminuării impactului încălzirii globale asupra agro-ecosistemelor, dar şi prin tehnologii adecvate care să conserve apa în sol şi să protejeze solul.

Astazi, problema securitatii alimentare este una complexă și la nivel global, de prioritate maximă, pentru asigurarea stabilitații pe plan mondial.
Securitatea alimentară este strans legată de alimentația populației, dezvoltarea producției agricole și utilizarea resurselor.
Alimentația trebuie privită atât sub aspect cantitativ cât și calitativ, al produselor alimentare disponibile.
Lipsa alimentelor de bază, în anumite părți ale lumii duce la foamete, aceasta fiind o problem majoră a securitații alimentare.

Prin organizarea acestei conferințe sperăm ca oamenii de știință să prezinte o viziune clară și multilaterală asupra mediului, precum și posibilitatea intervenției științifice a societății omenești, pentru o valorificare capabilă să asigure menținerea echilibrului componentelor mediului, atât de necesar vieții și activității omului

Conferința va fi organizată de Academia Română, prin Institutul Național de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu” și Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”, Academia de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Sișești”, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare, pentru Bioresurse Alimentare, București.