VOL. LXXX din 2012

(english version)

Cuprins


I
. GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR


Studiul eredităţii rezistenţei la încolţirea în spic la grâul de toamnă
NICOLAE LUPU, VASILE MOLDOVAN, ROZALIA KADAR, IOAN HAŞ, IONUŢ RACZ
PDF

Soiul de grâu de toamnă „ Andrada”
VASILE MOLDOVAN, ROZALIA KADAR, CONSTANŢA POPESCU
PDF

Comportarea unor soiuri de grâu de toamnă în zona colinară din sudul ţării în perioada 2007-2011
MARIA VOICA
PDF

Comportarea unor soiuri de orz de toamnă în zona centrală a Bărăganului
LELIANA VOINEA
PDF

Comportarea unor soiuri de triticale în condiţiile pedoclimatice din Podişul Central Moldovenesc
SIMONA - FLORINA POCHIŞCANU, ALEXANDRA LEONTE, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ
PDF

Turda 248 – hibrid de porumb de perspectivă pentru zona Transilvaniei
VOICHIŢA HAŞ, IOAN HAŞ, ANA COPÂNDEAN, ELENA NAGY
PDF

Variabilitatea unor caractere morfoproductive la unele linii consangvinizate de porumb  
ANA COPÂNDEAN
PDF

Reacţia unor hibrizi de porumb la infecţia naturală şi artificială cu Fusarium spp 
LAURA MARIA ŞOPTEREAN, ALEXANDRA SUCIU, VOICHIŢA HAŞ, IOAN HAŞ
PDF

"Cristina TD" şi "Mălina TD", soiuri timpurii de soia  
EUGEN MUREŞANU, RALUCA MĂRGINEAN, TEODOR ENESCU
PDF

Markeri morfologici ai capacităţii de producţie şi ai calităţii boabelor la unele genotipuri timpurii de soia (Glycine max L. Merril.)
SIMONA ELENA IFRIM, IOAN HAŞ, EUGEN MUREŞANU
PDF

Soiurile "Star FD" şi "Elan FD" - noi realizări în programul de ameliorare a inului de ulei la I.N.C.D.A. Fundulea  
NICULINA IONESCU
PDF

"Dacia - Secuieni", un soi nou de cânepă monoică pentru tulpini şi fibre  
CONSTANTIN GĂUCĂ, ALEXANDRU MIHAI LUCA, ALEXANDRA
PDF

"Dorina" – un nou soi de bumbac
CRISTINA MELUCĂ, TUDORINA NISTOR, RODICA STURZU, ANA STOILOVA
PDF

Realizări în ameliorarea trifoiului roşu în perioada 2003-2011 la S.C.D.A Livada
FLORICA MOISA, NICOLAE GOGA, CRUCIŢA SÎRCA
PDF


II. AGROTEHNICA CULTURILOR


Efectul fertilizării de lungă durată cu fosfor şi azot asupra producţiei de boabe la porumb în condiţiile S.C.D.A. Secuieni
CORNELIA LUPU, MARGARETA NAIE, TRAIAN POMOHACI
PDF

Influenţa gunoiului de grajd asupra culturii bobului (Vicia faba L.), în condiţiile zonei de munte a judeţului Suceava
GHEORGHE SAGHIN, IOAN CĂTĂLIN ENEA
PDF

Cercetări privind reducerea gradului de îmburuienare din cultura soiei prin metode chimice şi nechimice
NİCOLAE E. İONESCU, SORIN GABRIEL IONESCU
PDF


III. PROTECŢIA PLANTELOR


Creşterea speciei Ostrinia nubilalis în condiţii controlate, mai multe generaţii succesive
EMIL GEORGESCU, LIDIA CANĂ, CONSTANTIN POPOV
PDF

Cercetări privind protecţia culturilor de rapiţă împotriva organismelor dăunătoare, în condiţiile specifice din centrul Moldovei
ALEXANDRA - ANDREEA BUBURUZ, ELENA TROTUŞ, PAUL ZAHARIA
PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOL. LXXX / 2012

 

Contents

I. GENETICS AND PLANT BREEDING


Study on heredity of pre-harvest sprouting resistance in winter wheat
NICOLAE LUPU, VASILE MOLDOVAN, ROZALIA KADAR, IOAN HAŞ, IONUŢ RACZ
PDF

The winter wheat variety „Andrada”
VASILE MOLDOVAN, ROZALIA KADAR, CONSTANŢA POPESCU
PDF

Behavior of some winter wheat varieties in hilly region of the southern Romania, during 2007-2011
MARIA VOICA
PDF

Behavior of some winter barley varieties under central area of Baragan
ILELIANA VOINEA
PDF

The behavior of several triticale varieties under the climatic conditions of Central Moldavian Plateau
SIMONA - FLORINA POCHIŞCANU, ALEXANDRA LEONTE, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ
PDF

"Turda 248" – maize hybrid of perspective for Transylvanian area
VOICHIŢA HAŞ, IOAN HAŞ, ANA COPÂNDEAN, ELENA NAGY
PDF

The variability of some morpho-productive characters in some inbred lines of maize
ANA COPÂNDEAN
PDF

The reaction of maize hybrids under Fusarium spp. natural and artificial infections
LAURA MARIA ŞOPTEREAN, ALEXANDRA SUCIU, VOICHIŢA HAŞ, IOAN HAŞ
PDF

"Cristina TD" and "Mălina TD" – new early soybean varieties
EUGEN MUREŞANU, RALUCA MĂRGINEAN, TEODOR ENESCU
PDF

Morphological markers of yield capacity and grain quality in some early soybean genotypes (Glycine max (L. Merril.))
SIMONA ELENA IFRIM, IOAN HAŞ, EUGEN MUREŞANU
PDF

"Star FD" and "Elan FD" - new varieties in breeding program of linseed at NARDI Fundulea
NICULINA IONESCU
PDF

"Dacia -Secuieni", a new monoecious hemp variety for strain and fiber
CONSTANTIN GĂUCĂ, ALEXANDRU MIHAI LUCA, ALEXANDRA BUBURUZ
PDF

"Dorina" – a new cotton variety
CRISTINA MELUCĂ, TUDORINA NISTOR, RODICA STURZU, ANA STOILOVA
PDF

Achievements in red clover breeding during 2003-2011, at ARDS Livada
FLORICA MOISA, NICOLAE GOGA, CRUCIŢA SÎRCA
PDF


II. CROP AGROTECHNICS


Effect of nitrogen and phosphorus long-term fertilization on maize kernel yield under conditions of ARDS Secuieni
CORNELIA LUPU, MARGARETA NAIE, TRAIAN POMOHACI
PDF

Influence of manure on Vicia faba L. crop under mountain conditions of Suceava County
GHEORGHE SAGHIN, IOAN CĂTĂLIN ENEA
PDF

Research on reducing the soybean crop weed encroachment by chemical and non-chemical methods
NİCOLAE E. İONESCU, SORIN GABRIEL IONESCU
PDF


III. PLANT PROTECTION


Rearing of the Ostrinia nubilalis species, successive generations, in controlled conditions
EMIL GEORGESCU, LIDIA CANĂ, CONSTANTIN POPOV
PDF

The rape crop protection against harmful organisms, under specific conditions from center of Moldavia
ALEXANDRA - ANDREEA BUBURUZ, ELENA TROTUŞ, PAUL ZAHARIA
PDF