VOL. LXXXVI din 2018

 

(english version)

Cuprins


I
. GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR


Relaţia dintre parametrii de calitate ai grâului determinaţi prin spectroscopie şi prin metoda reologică

CRISTINA MIHAELA MARINCIU şi GABRIELA ŞERBAN
PDF

Comportarea unor genotipuri de grâu de toamnă în diferite sisteme de agricultură în perioada 2015-2017, la S.C.D.A. Pitești

MARIA VOICA şi GEORGE ALEXANDRU LAZĂR
PDF

Comportarea unor soiuri de grâu comun de toamnă în condiţii de stres termic şi hidric la S.C.D.A. Teleorman
CRISTINA MELUCĂ, RODICA STURZU, JENI MĂDĂLINA COJOCARU, ANCA ȘTEFANIA PARASCHIV
PDF

Dinamica progresului genetic în ameliorarea grâului la S.C.D.A. Oradea în perioada 1988-2017
GHEORGHE BUNTA
PDF

Comportarea unor genotipuri de orz și orzoaică în Câmpia Transilvaniei, în condițiile anilor 2016 și 2017
EMANUELA FILIP, IOANA PORUMB, FLORIN RUSSU, ANCUȚA BOANTĂ, LEON MUNTEAN, FELICIA MUREȘANU
PDF

Comportarea unor hibrizi de porumb la atacul patogenului Fusarium spp. în condiții de infecție artificială la Fundulea, în perioada 2015-2017
HORIA LUCIAN IORDAN, LIDIA CANĂ, ION CIOCĂZANU
PDF

Hibridul de porumb „Turda 344”
VOICHIŢA HAŞ, ANA COPÂNDEAN, ANDREI VARGA, CARMEN VANA, ROXANA CĂLUGĂR, FELICIA MUREŞANU
PDF

Înălțimea de inserție a știuletelui, criteriu important de selecție în ameliorarea porumbului la S.C.D.A. Lovrin
DANA SUBA şi TITUS T. SUBA
PDF

Studiul unor soiuri, linii şi populaţii locale vechi de porumb din colecţia I.N.C.D.A. Fundulea
HORIA LUCIAN IORDAN, LILIANA VASILESCU, OLGA STAN, DANIELA HORHOCEA, EUGEN PETCU
PDF

Comportarea unor genotipuri de in de ulei la I.N.C.D.A. Fundulea în perioada 2016-2017
NICULINA IONESCU şi NICOLETA-AURELIA CHIRA
PDF

Soiul timpuriu de soia Ovidiu F
DANIELA MANEA
PDF

Soiul de mazăre de toamnă Spectral F
ANCUŢA BĂRBIERU
PDF

Soiul de mazăre Rodica
RODICA STURZU, ALINA MIHAELA ENE, CRISTINA MELUCĂ
PDF

Soiul de mazăre Telma
RODICA STURZU, ALINA MIHAELA ENE, CRISTINA MELUCĂ
PDF

Ileana, soi nou de lucernă creat la I.N.C.D.A. Fundulea
MARIA SCHITEA, LENUȚA DRĂGAN, MIHAELA POPA, ELENA PETCU, GEORGETA OPREA, EUSTAȚIU CONSTANTINESCU, CONSTANTIN BORA
PDF

David Liv, soi de trifoi roșu creat la S.C.D.A. Livada
FLOARE MOISA şi GERGELY-ANDREI SMIT
PDF

Comportarea unor genotipuri de coriandru (Coriandrum sativum) și armurariu (Silybum marianum), la I.N.C.D.A. Fundulea în perioada 2015-2017
NICULINA IONESCU
PDF

 

II. AGROTEHNICA CULTURILOR


Efectul rotaţiei culturilor, lucrării solului și al managementului resturilor vegetale asupra creşterii şi dezvoltării grâului de toamnă, evaluat cu un senzor optic
ALEXANDRU I. COCIU şi GEORGE DANIEL CIZMAŞ
PDF

Influenţa factorilor tehnologici și climatici asupra producției unor hibrizi de porumb creaţi la S.C.D.A. Turda
FELICIA CHEŢAN, CORNEL CHEȚAN, ALINA ŞIMON, VALERIA DEAC
PDF

Amestecul de genotipuri – factor tehnologic de stabilitate cantitativă și calitativă a producției de grâu cultivat în sistem ecologic. II. Amestecul de soiuri – factor de stabilitate a calității producției de boabe la grâul cultivat în sistem ecologic
ION TONCEA
PDF

Comportarea unor soiuri de soia în sistem conservativ de lucrare a solului, în perioada 2015-2017 la S.C.D.A. Turda
ALINA ŞIMON, FELICIA CHEŢAN, CORNEL CHEŢAN
PDF

Influența spațiului de nutriție asupra producției şi calităţii soiei, în condiţiile pedoclimatice din centrul Moldovei
SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, OANA MÎRZAN, DRAGOŞ DIMA, DIANA POPA, RAMONA OLARU
PDF

Influența potasiului asupra calității recoltei la grâul de toamnă
ALINA LAURA AGAPIE, GABRIELA GORINOIU, NICOLAE MARINEL HORABLAGA
PDF

Modificarea principalelor proprietăți agrochimice ale solului, ca urmare a aplicării de lungă durată a îngrășămintelor chimice cu azot şi fosfor
MARIA NEGRILĂ, EMILIAN NEGRILĂ, JENI MĂDĂLINA COJOCARU
PDF

Influența unor produse fertilizante obținute din deșeuri agricole și plante medicinale, asupra principalelor culturi agricole
DANIELA TRIFAN, EMANUELA LUNGU, IONEL ALIN GHIORGHE
PDF

Impactul aplicării erbicidului Dual Gold 960 EC la cultura de bob (Vicia faba L. var. major. HARZ) asupra unor aspecte de microbiologie a solului
GHEORGHE SAGHIN, DUMITRU BODEA, IOAN CĂTĂLIN ENEA
PDF

Buruienile dicotile în cultura soiei (Glycine max L. / Merrill.) în zona Albota - Pitești
NICOLAIE IONESCU
PDF


III. PROTECȚIA PLANTELOR


Combaterea patogenului Sclerotinia sclerotiorum la floarea-soarelui prin tratamente chimice în condiții diferite de favorabilitate a producerii infecțiilor
LIDIA CANĂ şi EMIL GEORGESCU
PDF


IV. FIZIOLOGIA PLANTELOR


Efectul temperaturilor scăzute asupra fluorescenței clorofilei și relația cu rezistența la ger a orzului de toamnă
ELENA PETCU, LILIANA VASILESCU, EUGEN PETCU
PDF


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNALS
OF NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
FUNDULEA

VOL. LXXXVI / 2018

 

Contents

I. GENETICS AND PLANT BREEDING


The relationship between wheat quality parameters using spectroscopy and rheological methods

CRISTINA MIHAELA MARINCIU and GABRIELA ŞERBAN
PDF

Behaviour of some winter wheat genotypes under different tillage systems, during 2015-2017, at ARDS Piteşti

MARIA VOICA and GEORGE ALEXANDRU LAZĂR
PDF

Behaviour o some winter wheat varieties under conditions of hydric and thermic stress at ARDS Teleorman
CRISTINA MELUCĂ, RODICA STURZU, JENI MĂDĂLINA COJOCARU, ANCA ȘTEFANIA PARASCHIV
PDF

Dynamics of the genetic progress in wheat breeding at ARDS Oradea during 1988-2017
GHEORGHE BUNTA
PDF

The behaviour of some six and two-row barley genotypes under the Transylvania Plain, during 2016 and 2017
EMANUELA FILIP, IOANA PORUMB, FLORIN RUSSU, ANCUȚA BOANTĂ, LEON MUNTEAN, FELICIA MUREȘANU
PDF

Behaviour of some maize hybrids to the attack of Fusarium spp. pathogen through artificial inoculation, at Fundulea, during 2015-2017
HORIA LUCIAN IORDAN, LIDIA CANĂ, ION CIOCĂZANU
PDF

Maize hybrid “Turda 344”
VOICHIŢA HAŞ, ANA COPÂNDEAN, ANDREI VARGA, CARMEN VANA, ROXANA CĂLUGĂR, FELICIA MUREŞANU
PDF

Ear insertion, an important selection criterion for maize improvement at ARDS Lovrin
DANA SUBA şi TITUS T. SUBA
PDF

Study of some old varieties, landraces, and inbred lines from NARDI Fundulea’s collection
HORIA LUCIAN IORDAN, LILIANA VASILESCU, OLGA STAN, DANIELA HORHOCEA, EUGEN PETCU
PDF

Behaviour of some linseed cultivars at NARDI Fundulea during 2016-2017
NICULINA IONESCU and NICOLETA-AURELIA CHIRA
PDF

Early soybean variety Ovidiu F
DANIELA MANEA
PDF

Winter peas variety Spectral F
ANCUŢA BĂRBIERU
PDF

The peas variety Rodica
RODICA STURZU, ALINA MIHAELA ENE, CRISTINA MELUCĂ
PDF

The peas variety Telma
RODICA STURZU, ALINA MIHAELA ENE, CRISTINA MELUCĂ
PDF

Ileana, a new alfalfa variety created at N.A.R.D.I. Fundulea
MARIA SCHITEA, LENUȚA DRĂGAN, ELENA PETCU, GEORGETA OPREA, EUSTAȚIU CONSTANTINESCU, CONSTANTIN BORA
PDF

David Liv, the red clover variety created at ARDS Livada
FLOARE MOISA and GERGELY-ANDREI SMIT
PDF

Behaviour of some coriander (Coriandrum sativum) and thistle (Silybum marianum) cultivars at NARDI Fundulea during 2015-2017
NICULINA IONESCU
PDF

 

II. CROP AGROTECHNICS


Effect of crop rotation, soil tillage and residue management on winter wheat growth and development, evaluated with an optical sensor
ALEXANDRU I. COCIU and GEORGE DANIEL CIZMAŞ
PDF

Influence of technological factors and climate on the yield of some maize hybrids created at ARDS Turda
FELICIA CHEŢAN, CORNEL CHEȚAN, ALINA ŞIMON, VALERIA DEAC
PDF

The mixtures of genotyes – a quantitative and qualitative stability factor of organic winter eheat. II. The mixtures of genotyes – a stability factor of grains quality of organic winter wheat
ION TONCEA
PDF

Behaviour of some soybean varieties to cultivate under conservative tillage system, during 2015-2017 at ARDS Turda
ALINA ŞIMON, FELICIA CHEŢAN, CORNEL CHEŢAN
PDF

Influence of the nutritional space on the yield levels of soybean crop under pedoclimatic conditions of the central Moldavia
SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, OANA MÎRZAN, DRAGOŞ DIMA, DIANA POPA, RAMONA OLARU
PDF

The influence of potassium on harvest quality to the winter wheat
ALINA LAURA AGAPIE, GABRIELA GORINOIU, NICOLAE MARINEL HORABLAGA
PDF

Modification of main soil agrochemical properties following nitrogen and phosphorus long-term fertilization
MARIA NEGRILĂ, EMILIAN NEGRILĂ, JENI MĂDĂLINA COJOCARU
PDF

Influence of some fertilizers obtained from agricultural residues on main crops
DANIELA TRIFAN, EMANUELA LUNGU, IONEL ALIN GHIORGHE
PDF

Impact of Dual Gold 960 EC herbicide application in sainfoin on some soil microbiology aspects
GHEORGHE SAGHIN, DUMITRU BODEA, IOAN CĂTĂLIN ENEA
PDF

Dicots weeds in soybean (Glycine max L. / Merrill.) in Albota - Piteşti area
NICOLAIE IONESCU
PDF


III. PLANT AND ENVIRONMENT PROTECTION


Control of Sclerotinia head rot of sunflower by chemical treatment under different weather conditions
LIDIA CANĂ and EMIL GEORGESCU
PDF


IV. PLANT PHISIOLOGY


The effect of low temperatures on chlorophyll fluorescence and its relationships with frost resistance of winter barley
ELENA PETCU, LILIANA VASILESCU, EUGEN PETCU
PDF