VOL. LXXXVIII din 2020

 

(english version)

 

Cuprins

I. AMELIORAREA PLANTELOR


 Transmiterea caracterelor de mărime a boabelor la hibrizi F1 de grâu de toamnă proveniţi din părinți contrastanți

VASILE MANDEA, CRISTINA MIHAELA MARINCIU, GABRIELA ŞERBAN, COSTICĂ CIONTU
PDF

  Influenţa sănătăţii plantelor asupra unor parametri de calitate la grâul comun de toamnă

CRISTINA MIHAELA MARINCIU, GABRIELA ŞERBAN, VASILE MANDEA, VICTOR PETCU
PDF

 Reacţia unor genotipuri de orz şi orzoaică de toamnă la semănatul întârziat

LILIANA VASILESCU, EUGEN PETCU, CĂTĂLIN LAZĂR, VICTOR PETCU, ALEXANDRINA SÎRBU
PDF

 Rezultate experimentale obținute la hibrizii de porumb comerciali și de perspectivă creați recent la I.N.C.D.A. Fundulea

DANIELA HORHOCEA, ION CIOCĂZANU, HORIA LUCIAN IORDAN, COSTICĂ CIONTU
PDF

 ANCUŢA, soi nou de lucernă creat la I.N.C.D.A. Fundulea

MARIA SCHITEA, LENUȚA DRĂGAN, ELENA PETCU, GEORGETA OPREA, MIHAELA POPA, EUSTAȚIU CONSTANTINESCU, CONSTANTIN BORA, NICULINA IONIŢĂ
PDF

 ANASTASIA, soi nou de lucernă creat la I.N.C.D.A. Fundulea

MARIA SCHITEA, LENUȚA DRĂGAN, ELENA PETCU, GEORGETA OPREA, MIHAELA POPA, EUSTAȚIU CONSTANTINESCU, CONSTANTIN BORA, NICULINA IONIŢĂ
PDF

 Noul soi semitimpuriu de soia ,,SAFTA F

ANCUȚA BĂRBIERU
PDF

 Soiul de soia ,,ILARIA F” creat la Institutul Național De Cercetare Dezvoltare-Agricolă FUNDULEA

ANCUȚA BĂRBIERU
PDF

 Soiul de in de ulei ,,SIMBOL” cu sămânță galbenă, creat la Institutul Național De Cercetare Dezvoltare-Agricolă FUNDULEA

IONESCU NICULINA, BĂDULESCU ADINA
PDF

 Soiul de in de ulei ,,PALTIN” cu sămânță castanie, creat la INCDA Fundulea

IONESCU NICULINA
PDF


II. AGROTEHNICA CULTURILOR


 Comportarea unor soiuri de soia româneşti și străine în condițiile pedoclimatice din centrul Moldovei

ALEXANDRA LEONTE, SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, PAULA LUCELIA PINTILIE, DRAGOȘ DIMA
PDF

 Influența unor verigi tehnologice asupra capacității agroproductive a trei genotipuri de cânepă monoică, în condițiile de la S.C.D.A. Secuieni

LORENA-DIANA POPA, SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, ALEXANDRA LEONTE, GABRIEL-CIPRIAN TELIBAN, ANCUȚA NEDELCU, GHEORGHE MATEI
PDF

  Studiul privind evoluția regimului termic și pluviometric înregistrat la stația meteo a S.C.D.A. SECUIENI, în perioada 2000-2019

SIMONA FLORINA ISTICIOAIA, ELENA TROTUȘ, ROXANA AMARGHIOALEI, PAULA LUCELIA PINTILIE, ALEXANDRA LEONTE
PDF

  Influența epocii de recoltat asupra producției de biomasă și calității acesteia la unii hibrizi de sorg zaharat în condițiile pedoclimatice din centrul MOLDOVEI, ROMÂNIA

SIMONA FLORINA ISTICIOAIA, ROXANA AMARGHIOALEI, ALEXANDRA LEONTE, VALENTIN VLĂDUȚ, IULIAN VOICEA, GHEORGHE MATEI
PDF

  Studiul privind selectivitatea și eficacitatea tratamentelor cu erbicide aplicate postemergent în combaterea speciilor de buruieni anuale și perene din cultura de porumb

MIHAELA ŞERBAN, GHEORGHE MĂTURARU
PDF

III. GENETICĂ MOLECULARĂ, FIZIOLOGIA PLANTELOR, PROTECŢIA PLANTELOR


 Metodă adecvată pentru extracția de ADN din semințe și frunze pentru studii genetice la grâu (Triticum aestivum l.), tomate (Solanum lycopersicum l.) și ardei (Capsicum annuum)

MATILDA CIUCĂ, ALINA-GABRIELATURCU, ELENA-LAURA CONȚESCU, DANIEL CRISTINA
PDF

 Efectul secetei asupra unor caractere fiziologice implicate în realizarea producţiei la orzul de toamnă

ELENA PETCU, LILIANA VASILESCU, EUGEN PETCU, MARGA GRĂDILĂ
PDF

  Evaluarea unor genotipuri de soia pentru pretabilitatea la semănat timpuriu

VICTOR PETCU, OLGA STAN, CATERINA BĂDUȚ, VALENTIN STANCIU, ANCUȚA BĂRBIERU
PDF

 Influenţa soiului şi a condiţiilor de mediu asupra efectului protecţiei chimice a recoltelor la grâu (Triticum aestivum L.)

INDIRA GALIT , VASILE MANDEA , CRISTINA MIHAELA MARINCIU , GABRIELA ŞERBAN
PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNALS
OF NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
FUNDULEA

VOL. LXXXVIII / 2020

 

Contents

I. PLANT BREEDING


 Inheritance of the size characters of the seeds in winter wheat F1 hybrids from contrasting parents

VASILE MANDEA, CRISTINA MIHAELA MARINCIU, GABRIELA ŞERBAN, COSTICĂ CIONTU
PDF

  The influence of plant health on some quality parameters in common winter wheat

CRISTINA MIHAELA MARINCIU, GABRIELA ŞERBAN, VASILE MANDEA, VICTOR PETCU
PDF

 Six and two row winter barley genotypes reaction at delayed sowing

LILIANA VASILESCU, EUGEN PETCU, CĂTĂLIN LAZĂR, VICTOR PETCU, ALEXANDRINA SÎRBU
PDF

 Experiment results obtained at commercial and perspective maize hybrids recently created at NARDI Fundulea

DANIELA HORHOCEA, ION CIOCĂZANU, HORIA LUCIAN IORDAN, COSTICĂ CIONTU
PDF

 Ancuţa, new romanian alfalfa cultivar developed at NARDI Fundulea

MARIA SCHITEA, LENUȚA DRĂGAN, ELENA PETCU, GEORGETA OPREA, MIHAELA POPA, EUSTAȚIU CONSTANTINESCU, CONSTANTIN BORA, NICULINA IONIŢĂ
PDF

 Anastasia, new romanian alfalfa cultivar developed at NARDI Fundulea

MARIA SCHITEA, LENUȚA DRĂGAN, ELENA PETCU, GEORGETA OPREA, MIHAELA POPA, EUSTAȚIU CONSTANTINESCU, CONSTANTIN BORA, NICULINA IONIŢĂ
PDF

 The new semiearly soybean variety ,,SAFTA F

ANCUȚA BĂRBIERU
PDF

 Variety of soybean ,,Ilaria F”, created to NARDI Fundulea

ANCUȚA BĂRBIERU
PDF

  ,,SIMBOL” ,linseed variety with yellow seed, created at NARDI Fundulea

IONESCU NICULINA, BĂDULESCU ADINA
PDF

  ,,PALTIN”, oil flax cultivar with brown seed, registered at NARDI Fundulea

IONESCU NICULINA
PDF


II. CROP AGROTECHNICS


 The behavior of some romanian and foreign soybean varieties in pedoclimatic conditions from central of Moldovia

ALEXANDRA LEONTE, SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, PAULA LUCELIA PINTILIE, DRAGOȘ DIMA
PDF

 The influence of some technological links on agroproductive capacity of three monoecious hemp genotypes, under ARDS Secuieni conditions

LORENA-DIANA POPA, SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, ALEXANDRA LEONTE, GABRIEL-CIPRIAN TELIBAN, ANCUȚA NEDELCU, GHEORGHE MATEI
PDF

  Study regarding the evolution of the thermal and pluviometric regime registered at the weather station of the ARDS Secuieni, in the period 2000-2019

SIMONA FLORINA ISTICIOAIA, ELENA TROTUȘ, ROXANA AMARGHIOALEI, PAULA LUCELIA PINTILIE, ALEXANDRA LEONTE
PDF

  The influence of the harvest time on biomass yield and on its quality in sweet sorghum hybrids under pedoclimatic conditions from central of Moldova, Romania

SIMONA FLORINA ISTICIOAIA, ROXANA AMARGHIOALEI, ALEXANDRA LEONTE, VALENTIN VLĂDUȚ, IULIAN VOICEA, GHEORGHE MATEI
PDF

  Study on the selectivity and efficacy of post-emergence herbicide treatments in the control of annual and perennial weed species at the maize crop

MIHAELA ŞERBAN, GHEORGHE MĂTURARU
PDF

III. MOLECULAR GENETICS, PLANT PHYSIOLOGY, PLANT PROTECTION


 Appropriate method for DNA extraction from seeds and leaves for genetic studies in wheat (Triticum aestivum L.), tomato (Solanum lycopersicum L.) and pepper (Capsicum annuum)

MATILDA CIUCĂ, ALINA-GABRIELATURCU, ELENA-LAURA CONȚESCU, DANIEL CRISTINA
PDF

 The effect of drought on some physiologycal traits involved in achieving yield of winter barley

ELENA PETCU, LILIANA VASILESCU, EUGEN PETCU, MARGA GRĂDILĂ
PDF

  Soybeans genotipes assessment for early sowing possibility

VICTOR PETCU, OLGA STAN, CATERINA BĂDUȚ, VALENTIN STANCIU, ANCUȚA BĂRBIERU
PDF

 Influence of cultivars and environmental conditions on the effect of chemical protection of wheat crops (Triticum aestivum L.)

INDIRA GALIT , VASILE MANDEA , CRISTINA MIHAELA MARINCIU , GABRIELA ŞERBAN
PDF