VOL. LXXXIX din 2021

 

(english version)

 

Cuprins


“MAGNUS”, hibrid semitimpuriu de porumb, creat la I.N.C.D.A. Fundulea
DANIELA HORHOCEA, TEODOR MARTURA,HORIA LUCIAN IORDAN, CATERINA BĂDUȚ, ION CIOCĂZANU
PDF

Soiul de in de ulei "OPAL F”, creat la I.N.C.D.A. Fundulea
NICULINA IONESCU
PDF

Evaluarea variabilității unor însușiri cantitative la unele genotipuri de soia de proveniență asiatică și europeană
RALUCA REZI, CAMELIA URDĂ, ADRIAN NEGREA, FLORIN RUSSU, LUANA PĂCURAR
PDF

Influența unor factori tehnologici asupra producției de biomasă și calității acesteia la sorgul zaharat în condițiile pedoclimatice din centrul Moldovei
SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, ALEXANDRA LEONTE, PAULA-LUCELIA PINTILIE, ANDREEA PINTILIE, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ, ANDREEA-SABINA EȘANU, VALENTIN VLĂDUȚ, GHEORGHE MATEI
PDF

Comportarea unor soiuri de soia românești în condiţiile pedoclimatice de la S.C.D.A. Secuieni, 2018-2020
ANDREEA PINTILIE, SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, ALEXANDRA LEONTE, PAULA-LUCELIA PINTILIE, ANDREEA-SABINA EȘANU, MARIA BOSTAN, DORU STANCIU, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ
PDF

Sisteme de notare a gradelor de îmburuienare din cultura porumbului
NICOLAIE IONESCU, OANA DANIELA BADEA, MARIANA CRISTINA NICOLAIE, DIANA MARIA POPESCU
PDF

 Influenţa dozelor de îngrăşăminte şi a plantei premergătoare asupra stabilităţii producţiei de grâu
VASILE OLTEAN, ALINA ȘIMON, ALIN POPA, MARIUS BĂRDAȘ, FLORIN RUSSU
PDF

Dinamica stării de umiditate a solului la cultura de grâu de toamnă în perioada 2018-2020 în condițiile de la S.C.D.A. Turda
ALINA ȘIMON, VASILE OLTEAN, ALIN POPA,  MARIUS BĂRDAȘ
PDF

Soiul de soia “Monica F” creat la I.N.C.D.A. Fundulea
ANCUȚA BĂRBIERU, VALENTIN STANCIU
PDF

Studiu privind efectul culturilor de acoperire asupra compoziţiei chimice a solului şi producţiei culturii următoare
VICTOR PETCU, LAVINIA BURTAN, MIHAI CIOROIANU, VIOREL FĂTU,  FLORENTIN BERCU, CRISTINA RADU
PDF

Comportarea unor soiuri de orz de toamnă în condiţii de stres termic şi hidric la S.C.D.A. Mărculeşti
LELIANA VOINEA
PDF

Rezultate privind eficacitatea și selectivitatea tratamentelor cu erbicide pentru combaterea buruienilor din cultura de porumb în condițiile pedoclimatice de la I.N.C.D.A. Fundulea
MIHAELA ȘERBAN,  GHEORGHE MĂTURARU
PDF

Cercetări privind influența interacțiunii dintre epoca de semănat și tratamentul chimic in vegetație asupra atacului produs de Ostrinia nubilalis hbn. la porumb în condițiile din centrul Moldovei, România
PAULA-LUCELIA PINTILIE, MIHAI TĂLMACIU, ELENA TROTUȘ, ROXANA-GEORGIANA AMARGHIOALEI, SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA
PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNALS
OF NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
FUNDULEA

VOL. LXXXIX / 2021

 

Contents


"MAGNUS", semi-early maize hybrid, released by the NARDI Fundulea
DANIELA HORHOCEA, TEODOR MARTURA,HORIA LUCIAN IORDAN, CATERINA BĂDUȚ, ION CIOCĂZANU
PDF

“OPAL F” oil flax variety, created at NARDI Fundulea
NICULINA IONESCU
PDF

Variability assessment of some quantitative traits in several asiatic and european soybeans genotypes
RALUCA REZI, CAMELIA URDĂ, ADRIAN NEGREA, FLORIN RUSSU, LUANA PĂCURAR
PDF

The influence of some technological factors on the biomass yield and its quality at sweet sorghum under pedoclimatic conditions from central of Moldova
SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, ALEXANDRA LEONTE, PAULA-LUCELIA PINTILIE, ANDREEA PINTILIE, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ, ANDREEA-SABINA EȘANU, VALENTIN VLĂDUȚ, GHEORGHE MATEI
PDF

The behavior of some romanian soybean varieties under pedoclimatic conditions from ARDS Secuieni, 2018-2020
ANDREEA PINTILIE, SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, ALEXANDRA LEONTE, PAULA-LUCELIA PINTILIE, ANDREEA-SABINA EȘANU, MARIA BOSTAN, DORU STANCIU, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ
PDF

Evaluation systems of weedding levels from the maize crop
NICOLAIE IONESCU, OANA DANIELA BADEA, MARIANA CRISTINA NICOLAIE, DIANA MARIA POPESCU
PDF

 The influence of fertilizer doses and preceding plant on wheat production stability
VASILE OLTEAN, ALINA ȘIMON, ALIN POPA, MARIUS BĂRDAȘ, FLORIN RUSSU
PDF

Dynamics of the soil moisture for the winter wheat crop  during the period 2018-2020 under ARDS Turda conditions
ALINA ȘIMON, VASILE OLTEAN, ALIN POPA,  MARIUS BĂRDAȘ
PDF

Variety of soybean "Monica F", created at NARDI Fundulea
ANCUȚA BĂRBIERU, VALENTIN STANCIU
PDF

Study on the effect of cover crops on soil chemical composition and production of next culture
VICTOR PETCU, LAVINIA BURTAN, MIHAI CIOROIANU, VIOREL FĂTU,  FLORENTIN BERCU, CRISTINA RADU
PDF

Behaviour of some winter barley varieties under heat drought and stress conditions from ARDS Mărculeşti
LELIANA VOINEA
PDF

Results regarding the efficacy and selectivity of herbicide treatments for controlling weeds from the maize crop in the pedoclimate conditions of the NARDI Fundulea
MIHAELA ȘERBAN,  GHEORGHE MĂTURARU
PDF

Research regarding the influence of the interaction between date of sowing and chemical treatment on vegetation on attack produced by Ostrinia nubilalis hbn. to maize in the conditions of central of Moldova, România
PAULA-LUCELIA PINTILIE, MIHAI TĂLMACIU, ELENA TROTUȘ, ROXANA-GEORGIANA AMARGHIOALEI, SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA
PDF