VOL. LXXV din 2007 – JUBILIAR

Cuprins


Cuvânt introductiv
Cristian HERA
PDF

Realizări  şi  perspective în domeniul cerealelor, plantelor tehnice şi furajere
Marian VERZEA
PDF


I
. GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR

Cercetări de genetică efectuate la Fundulea
AUREL GIURA, ALEXANDRINA MIHĂILESCU, MARIAN VERZEA, GHEOR-GHE ITTU
PDF

Realizări în domeniul biotehnologiei vegetale
MARIAN VERZEA, FLORENTINA RĂDUCANU
PDF

Cinci decenii de ameliorare a grâului la  Fundulea
NICOLAE N. SĂULESCU, GHEORGHE ITTU, MARIANA ITTU, POMPILIU MUSTĂŢEA
PDF

Realizări în ameliorarea la triticale (x Triticosecale Witt.) la Fundulea
GHEORGHE ITTU, NICOLAE N. SĂULESCU, MARIANA ITTU, POMPILIU MUSTĂŢEA
PDF

Rezultate obţinute în ameliorarea orzului de toamnă la Fundulea
ALEXANDRU BUDE, LILIANA VASILESCU
PDF

Rezultate în ameliorarea orezului la Fundulea
GHEORGHE ALIONTE, DANIELA IORGA, ELIANA ALIONTE
PDF

Cercetări şi realizări în ameliorarea porumbului la Fundulea
TRAIAN SARCA, OCTAVIAN COSMIN, ION ANTOHE 
PDF

Realizări în ameliorarea sorgului la Fundulea
ION ANTOHE
PDF

Realizări în ameliorarea leguminoaselor pentru boabe la Fundulea
IONICA DAVID
PDF

Cincizeci  de ani de activitate în ameliorarea florii-soarelui la Fundulea
MARIA PĂCUREANU, ALEXANDRU VIOREL VRÂNCEANU, DANIL STANCIU
PDF

Rezultatele cercetărilor de ameliorare la inul de ulei şi inul de fibre, în România
ILARIA DOUCET,  MIRCEA DOUCET
PDF

Realizări în ameliorarea plantelor furajere la Fundulea
MARIA SCHITEA, PAUL VARGA
PDF


II.  PRODUCEREA DE SĂMÂNŢĂ

Cercetări privind producerea de seminţe la cerealele păioase
ION PĂCURAR, GRIGORE OPREA, DIANA SĂLĂGEAN
PDF

Contribuţii ale cercetării în domeniul pro-ducerii de seminţe la porumb şi sorg pentru boabe
VASILCHIA SARCA, GRIGORE OPREA
PDF

Cercetări privind producerea de seminţe la floarea-soarelui
DANIL STANCIU, MARIA STANCIU
PDF


III.  FERTILIZARE ŞI NUTRIŢIA PLANTELOR

Rezultate ale cercetărilor în domeniul folosirii raţionale a îngrăşămintelor
GHEORGHE BURLACU, ANA POPESCU ŞI VERONICA MARAVELA
PDF


IV.  AGROTEHNICA CULTURILOR

Cercetări agrotehnice la culturile de câmp
GHEORGHE SIN
PDF

Cercetări privind agrotehnica plantelor furajere la  Fundulea şi în reţeaua experimentală
IULIU MOGA, LENUŢA DRĂGAN, CONSTANTIN RĂDUCANU
PDF

Rezultate experimentale privind combaterea chimică a buruienilor din culturile de câmp
ALEXANDRINA POPESCU 
PDF

Bilanţul cercetărilor de agricultură ecologică de la I.N.C.D.A. Fun-dulea la ceas jubiliar
ION TONCEA 
PDF


V.  PROTECTIA PLANTELOR

50 de ani de activitate ştiinţifică în domeniul protecţiei culturilor de câmp împotriva bolilor şi dăunătorilor
CONSTANTIN POPOV, ALEXANDRU BĂRBULESCU
PDF


VI.
CHIMIA ŞI BIOLOGIA SOLULUI, FIZIOLOGIA PLANTELOR

Cercetări în domeniul chimiei şi biologiei solului
LUCIAN GHINEA, GHEORGHE ŞTEFANIC, ANA POPESCU, GEORGETA OPREA
PDF

Cercetări în domeniul fiziologiei plantelor de câmp, la Fundulea
ENA PETCU, MARIA ŢERBEA, CĂTĂLIN LAZĂR
PDF


MEMENTO

CONDUCEREA INSTITUTULUI DE LA ÎNFIINŢARE PÂNĂ ÎN PREZENT
(directori generali, directori ştiinţifici, directori tehnici)
PDF

PERSONALUL ŞTIINŢIFIC, TEHNIC ŞI ADMINISTRATIV AL I.N.C.D.A. FUNDULEA
(la l august 2007)
PDF

FOŞTI COLABORATORI AI INSTITUTULUI DIN PERIOADA 1 MARTIE 1957 – 1 AUGUST 2007
(personal ştiinţific, personal de conducere tehnic şi administrativ)
PDF