VOL. LXXVII din 2009

Cuprins


I
. GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR


Selecţia asistată de markeri asociaţi stabilităţii membranelor pentru toleranţa grâului la secetă
MATILDA CIUCĂ, ELENA TODORVSKA, STANISLAV KOLEV, ROXANA NICOLAE, IONICA GUINEA, NICOLAE SĂULESCU
PDF

Stabilitatea  producţiei soiurilor noi de grâu şi triticale de toamnă la S.C.D.A. Piteşti-Albota
MARIA VOICA 
PDF

Comportarea unor soiuri de grâu de toamnă la S.C.D.A. Secuieni
SILVIA NEGRU
PDF

Rezultate obţinute în ameliorarea orezului pentru toleranţă la salinitate
GHEORGHE ALIONTE,  MIHAI MIHALACHE, DANIELA IORGA, ELIANA ALIONTE  
PDF

Studiul eredităţii numărului de seminţe pe plantă la năut
RODICA STURZU
PDF

Lupoaia (Orobanche cumana Wallr.), cel mai important parazit în cultura florii-soarelui
MARIA PĂCUREANU JOIŢA, JOSE M. FERNANDEZ-MARTINEZ, ELISABETA SAVA, STELUŢA RARANCIUC
PDF

Hibridul de floarea-soarelui Lovrin 618
ALEXANDRU VIOREL PETREAN, TEREZIA OPROI
PDF


II. AGROTEHNICA CULTURILOR


Influenţa fertilizării organo-minerale de lungă durată asupra producţiilor de porumb obţinute în condiţii de irigare
GINA ZAHARIA, ALEXANDRU COCIU
PDF

Evoluţia fertilităţii cernoziomului cambic de la Fundulea, în experienţe de lungă durată cu îngrăşăminte
IONUŢ ŢINŢIŞAN
PDF

Efectul rotaţiei şi al fertilizării asupra însuşirilor chimice ale cernoziomului cam-bic neirigat de la Fundulea
GEORGETA OPREA, GHEORGHE SIN, GHEORGHE ŞTEFANIC
PDF

Influenţa lucrărilor de bază ale solului asupra producţiei la porumb şi a unor însuşiri ale solului în condiţiile de la S.C.D.A. Secuieni
CORNELIA LUPU
PDF

Influenţa desimii plantelor asupra valorificării apei de către cultura porumbului neirigat şi irigat, în Câmpia Crişurilor
IOANA BORZA, CORNEL DOMUŢA, MARIA ŞANDOR, CRISTIAN DOMUŢA, RADU BREJEA
PDF

Influenţa irigaţiei asupra cantităţii şi calităţii producţiei de porumb în Câmpia Crişurilor
CRISTIAN DOMUŢA, CORNEL DOMUŢA, GHEORGHE CIOBANU, MARIA ŞANDOR, ALINA DORA SAMUEL, IOANA BORZA, RADU BREJEA, ADRIAN VUŞCAN
PDF

Noi  erbicide combinate pentru combaterea buruienilor anuale din cultura porumbului
ALEXANDRINA POPESCU, FLORICA BODESCU, CORNELIA CIOBANU, VASILE BÂRLEA, GABRIEL PĂUNESCU, TEOFIL FRITEA
PDF

Cercetări privind infestarea grâului de toamnă cu muşeţelul nemirositor (Tripleurospermum inodorum)
NICOLAE  E. IONESCU
PDF

Cercetări privind cultura în amestec a unor specii de plante furajere rezistente la secetă
LENUŢA DRĂGAN, MARIA SCHITEA, ALEXANDRINA DIHORU, VALENTIN EPURE CÎRSTEA
PDF

Utilizarea îngrăşămin-teleor minerale şi organice la culturile de golomăţ (Dactylis glomerata L.) şi timoftică (Phleum pratense L.) pentru sămânţă
CONSTANTIN SĂICU, CĂTĂLIN IONUŢ ENEA
PDF


III. PROTECŢIA PLANTELOR


Influenţa infecţiei ştiuleţilor cu Fusarium spp. asupra producţiei şi a conţinutului în micotoxine la porumb
ELENA NAGY, VOICHIŢA HAŞ, ALEXANDRA SUCIU, VIOREL FLORIAN
PDF

Comportarea unui sortiment de soiuri de grâu de toam-nă la atacul patogenului Pyrenophora tritici-repentis  la S.C.D.A. Şimnic,  în anul 2008
MIRELA PARASCHIVU, GABRIELA PĂUNESCU, AURELIAN MARIUS PARASCHIVU
PDF

Rolul indicatorilor de biodiversitate în aprecierea managementului dăunătorilor din cultura grâului
CONSTANTIN  POPOV, LIDIA CANĂ, EMIL GEORGESCU
PDF

Managementul protecţiei culturilor de rapită faţă de atacul insectelor dău-nătoare
ELENA TROTUŞ, CONSTANTIN POPOV, LUXIŢA RÂŞNOVEANU, VALERIAN STOICA, FELICIA MUREŞAN, MARGARETA NAE
PDF

Efecte agroecologice ale perdelelor agroforestiere
DANA MALSCHI, FELICIA MUREŞANU, NICOLAE TRITEAN, ROMEO ŞERBĂNESCU
PDF

Incidenţa şi transferul deoxini-valenolului din furaje în ser la ovine
ANDREEA ANGHEL, ALBERTO RITIENI, GIULIA GRAZIAN, FLORENTINA RĂDUCANU, STELA ZAMFIRESCU  
PDF


IV. FIZIOLOGIA PLANTELOR


Efectul temperaturilor scăzute asupra plantelor de grâu de toamnă aflate în stadiul de meioză
ELENA PETCU
PDF

Estimarea recoltelor de grâu de toamnă  pentru România pe baza datelor disponibile pe site-ul MARSOP referitoare la Indicele Diferenţial Normalizat al Vegetaţiei  
CĂTĂLIN LAZĂR, BETTINA BARUTH,  FABIO MICALE 
PDF


V. SINTEZE


Agricultura conservativă, o alternativă pentru o agricultură sustenabilă. Din experienţa agriculturii mexicane
MIRELA PARASCHIVU, GABRIEL PĂUNESCU, AURELIAN MARIUS PARASCHIVU
PDF