VOL. LXXVIII, nr.1 şi 2 din 2010

Cuprins nr. 1 / 2010


I
. GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR


Diversificarea bazei genetice ca fundament al progresului în ameliorarea grâului
NICOLAE N. SĂULESCU, GHEORGHE ITTU, AUREL GIURA, MATILDA CIUCĂ, POMPILIU MUSTĂŢEA, MARIANA ITTU, GABRIELA ŞERBAN, FLORENTINA AMALIA NEACŞU
PDF

Comportarea unor soiuri de grâu de toamnă la S.C.D.A. Piteşti
MARIA VOICA
PDF

Rezultate privind fenomenul de încolţire în spic la grâul de toamnă, la S.C.D.A. Turda
NICOLAE LUPU, VASILE MOLDOVAN, ROZALIA KADAR, IOAN HAŞ
PDF

Variabilitatea capacităţii de producţie şi calităţii boabelor la hibrizi de porumb din diferite grupe de maturitate FAO
VOICHIŢA HAŞ, IOAN HAŞ, ION ANTOHE, ANA COPÂNDEAN, ELENA NAGY
PDF

Valoarea de ameliorare a unor populaţii de porumb în vederea îmbunătăţirii hibridului simplu elită Fundulea 376
ION STERE, IOANA STERE, CRISTIAN DRAGOMIR
PDF

Ameliorarea florii-soarelui pentru rezistenţă la lupoaie (Orobanche cumana Wallr.)  
DRAGAN ŠKORIĆ, MARIA PĂCUREANU-JOIŢA, ELISABETA SAVA
PDF

Valoarea genetică a liniilor forme parentale în transmiterea ereditară a numărului de seminţe şi greutăţii seminţelor pe plantă la bob (Vicia faba L.) 
GHEORGHE SAGHIN, DUMITRU BODEA
PDF

Studiul determinismului genetic al producţiei de sămânţă pe plantă la năut 
RODICA STURZU
PDF


II. AGROTEHNICA CULTURILOR


Influenţa rotaţiei şi a fertilizării asupra producţiilor de grâu şi porumb în contextul variaţiilor climatice
GHEORGHE SIN, ELENA PARTAL
PDF

Cercetări privind reducerea gradului de îmburuienare din cultura porumbului prin metode chimice şi nechimice
NICOLAE E. IONESCU
PDF

Cercetări privind cultura unor specii de leguminoase şi graminee furajere în condiţiile din nordul Moldovei
CONSTANTIN SĂICU
PDF


III. PROTECŢIA PLANTELOR


Cercetări privind perfecţionarea tehnologiei de protecţie a cerealelor păioase împotriva agenţilor patogeni transmişi prin sămânţă şi sol
LIDIA CANĂ, ELENA NAGY, NICOLAE GOGA, VALERIAN STOICA, CONSTANTIN POPOV
PDF

Efectul tratamentelor cu  fungicide asupra producţiei, la orzul de primăvară
ELENA NAGY, LAURA ŢICUDEAN, DAN CRISTIAN NAGY, ALEXANDRA SUCIU, VIOREL FLORIAN
PDF

Caracterizarea atacului de boli şi dăunători la un sortiment de genotipuri de grâu (Triticum aestivum), în sistem ecologic
GEORGESCU EMIL, LIDIA CANĂ
PDF

 

Cuprins nr. 2 / 2010


I
. GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR


Folosirea descompunerilor ortogonale şi neortogonale în compararea unor gru-pe de genotipuri
IOAN HAŞ, VOICHIŢA HAŞ, EUGEN MUREŞAN, SIMONA IFRIM
PDF

Unele aspecte ale ameliorării rezistenţei grâului la rugina brună în contextul schimbărilor climatice
MARIANA ITTU, GHORGHE ITTU
PDF

Studiul variabilităţii unor însuşiri morfofiziologice şi de calitate în cadrul colecţiei de grâu de toamnă de la S.C.D.A. Turda
EDITH SZEKELY, ROZALIA KADAR, VASILE MOLDOVAN, IOAN HAŞ
PDF

Studiul unor populaţii locale vechi de porumb din nordul Moldovei şi Transilvania
MARIUS MURARIU, DANELA MURARIU, VOICHITŢA HAŞ
PDF

Soiul tim-puriu de soia „Felix”
EUGEN MUREŞAN, RALUCA MĂRGINEAN, SILVIA NEGRU
PDF

Rezultate în ameliorarea lucernei la I.N.C.D.A. Fundulea în perioada 2000-2009 
MARIA SCHITEA
PDF


II. AGROTEHNICA CULTURILOR


Influenţa lucrării de bază a solului asupra producţiei de grâu şi a unor însuşiri ale solului în condiţiile de la S.C.D.A. Secuieni
CORNELIA LUPU
PDF

Interacţiuni complexe „climă x agrofond x plantă premergătoare x genotip” asupra producţiei de boabe şi calităţii acesteia la grâul cultivat în sistem ecologic la I.N.C.D.A. Fundulea
ION TONCEA, ELIANA ALIONTE, RADU GĂRGĂRIŢĂ, RADU LĂCĂTUŞU, RODICA LAZĂR
PDF

Efectul epocii de semănat şi al fertili-zării asupra producţei şi calităţii la amestecul de trifoi roşu şi raigras hibrid, în condiţiile din nord-vestul ţării
CRUCIŢA SÎRCA, EUGEN ATYIM
PDF

Influen-ţa îngrăşămintelor chimice cu azot şi fosfor asupra producţiei şi calităţii la Echinacea purpurea (L.) Moench
CĂTĂLINA ADINA DRUŢU, ELVIRA GILLE, MIHAIL AXINTE
PDF


III. PROTECŢIA PLANTELOR


Evoluţia relaţiei parazit-plantă gazdă în sistemul Plasmopara halstedii F. Berl. and De Toni – Helianthus annuus, în România
MARIA JOIŢA-PĂCUREANU, LIDIA CANĂ, DANIL STANCIU
PDF

Cercetări privind îmbunătăţirea tehnologiei de combatere a gândacului Zabrus tenebrioides Goeze., prin tratarea seminţelor de grâu şi orz
CONSTANTIN POPOV, LIDIA CANĂ, ELENA TROTUŞ, VALERIAN STOICA, FLORICA VILĂU, GEORGETA TRAŞCĂ, CORNELIA CIOBANU
PDF