VOL. LXXXII din 2014

 

(english version)

Cuprins


I
. GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR


Determinări de suprafaţă foliară pentru frunza steag la un set de linii DH mutante de grâu
STELIANA PAULA DOBRE ŞI CĂTĂLIN LAZĂR
PDF

Ameliorarea pentru dormanţa seminţei la grâu şi triticale în programele de la I.N.C.D.A. Fundulea
GHEORGHE ITTU, CRISTINA MARINCIU, NICOLAE N. SĂULESCU
PDF

Performanţe de producţie realizate de unele soiuri de cereale păioase în zona colinară din sudul ţării, în perioada 2007-2012
MARIA VOICA
PDF

Reacţia unor soiuri de grâu şi triticale cultivate în sistem ecologic la S.C.D.A. Piteşti
MARIA VOICA
PDF

Evaluarea stabilităţii producţiei şi a principalelor componente ale acesteia la un set de soiuri de grâu de toamnă
IONUŢ RACZ, IOAN HAŞ, VASILE MOLDOVAN, ROZALIA KADAR, ADRIAN CECLAN
PDF

Comportarea unor soiuri de grâu în diferite condiţii de infecţie cu Fusarium spp.
ALEXANDRA SUCIU, RALUCA MICLEA, LAURA SOPTEREAN, ROZALIA KADAR, IOAN HAŞ, CARMEN PUIA
PDF

Comportarea unor soiuri de orz de toamnă la I.N.C.D.A. Fundulea, în perioada 2008-2013, sub aspectul stabilităţii producţiei şi calităţii
LILIANA VASILESCU, ELIANA ALIONTE, ALEXANDRU BUDE
PDF

Evaluarea principalelor componente ale producţiei şi a unor caractere morfologice în colecţia de orzoaică de primăvară de la S.C.D.A. Turda
FLORIN RUSSU, IOAN HAŞ, VASILE MOLDOVAN, ROZALIA KADAR
PDF

Comportarea noilor hibrizi de porumb creaţi la S.C.D.A. Turda
VOICHIŢA HAŞ, IOAN HAŞ, ANA COPÂNDEAN, FELICIA MUREŞANU, ANDREI VARGA, ROXANA ŞUT, CARMEN ROTAR, LAURA ŞOPTEREAN, GEORGETA GRIGORE
PDF

Caracterizarea populaţiilor locale de porumb colectate în ultimii ani la S.C.D.A. Turda
CARMEN-DANIELA ROTAR, VOICHIŢA HAŞ, ANA COPÂNDEAN, IOAN HAŞ
PDF

Soiul de mazăre Nicoleta
ANCUŢA BĂRBIERU, DANIELA NIŢĂ
PDF

Soiul timpuriu de soia Crina F
DANIELA NIŢĂ, IOANA DAVID, ANCUŢA BĂRBIERU
PDF

Carla TD şi Larisa TD – noi soiuri de soia create la S.C.D.A. Turda
EUGEN MUREŞANU, RALUCA REZI, ADINA BĂDULESCU
PDF

Performanţele hibrizilor de floarea-soarelui în nord-vestul ţării
FLORICA MOISA, GERGELY-ANDREI SMIT
PDF

Teodora şi Cezara – noi soiuri de lucernă create la I.N.C.D.A. Fundulea
MARIA SCHITEA, EUSTAŢIU CONSTANTINESCU, CONSTANTIN BORA, LENUŢA DRĂGAN, ELENA PETCU, GEORGETA OPREA, ELENA PETRESCU
PDF

 

II. AGROTEHNICA CULTURILOR


Influenţa interacţiunii genotip x lucrarea solului asupra producţiei de grâu de toamnă, a componentelor şi caracteristicilor acesteia
ALEXANDRU I. COCIU
PDF

Influenţa interacţiunii genotip x rotaţia şi managementul resturilor vegetale asupra producţiei de grâu de toamnă, a componentelor şi caracteristicilor acesteia
ALEXANDRU I. COCIU
PDF

Rezultate de producţie obţinute la soia în sistemul de lucrări minime ale solului în perioada 2007-2012, la S.C.D.A. Turda
FELICIA CHEŢAN, TEODOR RUSU, CORNEL CHEŢAN, ALINA ŞIMON, MIRCEA IGNEA, VALERIA DEAC
PDF

Rezultate privind influenţa densităţii şi a fertilizării asupra producţiei la soiurile de mazăre de tip afila
ALINA ŞIMON, FELICIA CHEŢAN, CORNEL CHEŢAN, MIRCEA IGNEA, VALERIA DEA
PDF

Dinamica îmburuienării la soia cultivată în sistem ecologic la I.N.C.D.A. Fundulea
POMPILIU CHIRILA, ION TONCEA, ELENA PETCU
PDF

Influenţa spaţiului de nutriţie asupra producţiei de sămânţă la isop (Hyssopus officinalis L.), cultivat în sistem ecologic la S.C.D.A. Secuieni
CĂTĂLINA ADINA DRUŢU, CORNELIA LUPU, MARGARETA NAIE
PDF


III. PROTECȚIA PLANTELOR


Răţişoara porumbului (Tanymecus dilaticollis Gyll) în contextul restricţionării tratamentului seminţelor cu insecticide neonicotinoide
EMIL GEORGESCU, LIDIA CANĂ, CONSTANTIN POPOV, RADU GĂRGĂRIŢĂ, LUXIŢA RÂŞNOVEANU, LELIANA VOINEA
PDF

Organismele dăunătoare din culturile de soia şi măsurile de prevenire şi combatere
ELENA TROTUŞ, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ, SIMONA FLORINA POCHIŞCANU, TRAIAN POMOHACI
PDF

Contribuţii la cunoaşterea cenozei de Carabidae epigee din cultura de rapiţă, în condiţiile din centrul Moldovei
ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ, ELENA TROTUŞ
PDF

Semnalarea nematodului Anguina tritici în cultura grâului din judeţul Argeş
MARIA VOICA
PDF


IV. FIZIOLOGIA PLANTELOR


Evaluarea unor genotipuri de orz de toamnă pentru toleranţa la secetă în faza de postanteză prin metoda desicării chimice
ELENA PETCU, LILIANA VASILESCU, ALEXANDRU BUDE, ELIANA ALIONTE
PDF


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOL. LXXXII / 2014

 

Contents

I. GENETICS AND PLANT BREEDING


Surface determinations of flag leaf for a set of mutant DH wheat lines
STELIANA PAULA DOBRE ŞI CĂTĂLIN LAZĂR
PDF

Breeding for seed dormancy in NARDI Fundulea bread wheat and triticale programs
GHEORGHE ITTU, CRISTINA MARINCIU, NICOLAE N. SĂULESCU
PDF

Yield performances realized by the some small grains varieties in the outhern hilly region of Romania during 2007-2012
MARIA VOICA
PDF

Reaction of some wheat and triticale varieties under organic system, at ARDS Pitesti
MARIA VOICA
PDF

stability evaluation of yield and its main components in a set of winter wheat varieties
IONUŢ RACZ, IOAN HAŞ, VASILE MOLDOVAN, ROZALIA KADAR, ADRIAN CECLAN
PDF

The behavior of wheat varieties, under different Fusarium spp. infection conditions
ALEXANDRA SUCIU, RALUCA MICLEA, LAURA SOPTEREAN, ROZALIA KADAR, IOAN HAŞ, CARMEN PUIA
PDF

Winter barley varieties and lines behavior regarding the yield and quality stability, during 2008-2013, at NARDI Fundulea
LILIANA VASILESCU, ELIANA ALIONTE, ALEXANDRU BUDE
PDF

Assessment of the main components of the yield and some morphological characters of spring barley collection from ARDS Turda
FLORIN RUSSU, IOAN HAŞ, VASILE MOLDOVAN, ROZALIA KADAR
PDF

Behavior of some new maize hybrids released at ARDS Turda
VOICHIŢA HAŞ, IOAN HAŞ, ANA COPÂNDEAN, FELICIA MUREŞANU, ANDREI VARGA, ROXANA ŞUT, CARMEN ROTAR, LAURA ŞOPTEREAN, GEORGETA GRIGORE
PDF

Behavior of maize local populations collected in the recent years at ARDS Turda
CARMEN-DANIELA ROTAR, VOICHIŢA HAŞ, ANA COPÂNDEAN, IOAN HAŞ
PDF

Peas variety Nicoleta
ANCUŢA BĂRBIERU, DANIELA NIŢĂ
PDF

Semi-early soybean variety Crina F
DANIELA NIŢĂ, IOANA DAVID, ANCUŢA BĂRBIERU
PDF

Carla TD and Larisa TD – the new soybean varieties created at ARDS Turda
EUGEN MUREŞANU, RALUCA REZI, ADINA BĂDULESCU
PDF

Performance of the sunflower hybrids in the north-west of Romania
FLORICA MOISA, GERGELY-ANDREI SMIT
PDF

Teodora and Cezara – new Romanian alfalfa cultivars developed at NARDI Fundulea
MARIA SCHITEA, EUSTAŢIU CONSTANTINESCU, CONSTANTIN BORA, LENUŢA DRĂGAN, ELENA PETCU, GEORGETA OPREA, ELENA PETRESCU
PDF

 

II. CROP AGROTECHNICS


Influence of genotype x tillage interaction on wheat yield, its components and characteristics
ALEXANDRU I. COCIU
PDF

Influence of genotype x rotation and residue management interaction on wheat yield, its components and characteristics
ALEXANDRU I. COCIU
PDF

Production results obtained from soybean, during 2007-2012 under the minimum tillage system, at ARDS Turda
FELICIA CHEŢAN, TEODOR RUSU, CORNEL CHEŢAN, ALINA ŞIMON, MIRCEA IGNEA, VALERIA DEAC
PDF

Results concerning the influence of plant density and fertilization on yield at the aphylla peas varieties
ALINA ŞIMON, FELICIA CHEŢAN, CORNEL CHEŢAN, MIRCEA IGNEA, VALERIA DEA
PDF

Dynamics of weeds in the soybean crop cultivated in organic farming system at NARDI Fundulea characteristics
POMPILIU CHIRILA, ION TONCEA, ELENA PETCU
PDF

The influence of nutrition space on the seed yeld of hyssop (Hyssopus officinalis L.) cultivated under ecological system at ARDS Secuieni
CĂTĂLINA ADINA DRUŢU, CORNELIA LUPU, MARGARETA NAIE
PDF


III. PLANT PROTECTION


Maize leaf weevil (Tanymecus dilaticollis Gyll) in the context of neonicotinoid seed treatment restriction
EMIL GEORGESCU, LIDIA CANĂ, CONSTANTIN POPOV, RADU GĂRGĂRIŢĂ, LUXIŢA RÂŞNOVEANU, LELIANA VOINEA
PDF

The harmful organisms from soybean crops and the prevention and control measures
ELENA TROTUŞ, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ, SIMONA FLORINA POCHIŞCANU, TRAIAN POMOHACI
PDF

Contributions to the kowledge of epigeic Carabidae cenosis from rapeseed crop, under central Moldavia conditions
ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ, ELENA TROTUŞ
PDF

Report of cyst Anguina tritici in wheat crop in Argeş County
MARIA VOICA
PDF


IV. PLANT PHYSIOLOGY


Evaluation of some winter barley genotypes for drought tolerance at post-anthesis stage by means of chemical desiccation
ELENA PETCU, LILIANA VASILESCU, ALEXANDRU BUDE, ELIANA ALIONTE
PDF