VOL. LXXXIII din 2015

 

(english version)

Cuprins


I
. GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR


Identificarea de markeri moleculari asociați conținutul ridicat în proteine cu localizare pe cromozomul 7B al liniei de grâu F26-70
ELENA-LAURA CONŢESCU, MATILDA CIUCĂ, DANIEL CRISTINA, ALINA TURCU, VIOLETA IONESCU
PDF

Soiul Pajura, un progres în creșterea producției și stabilității recoltelor de grâu
GABRIELA ŞERBAN, NICOLAE N. SĂULESCU, GHEORGHE ITTU, POMPILIU MUSTĂȚEA, MARIANA ITTU, CRISTINA MARINCIU
PDF

Soiul Pitar, o contribuţie a I.N.C.D.A. Fundulea la îmbunătăţirea calităţii grâului românesc
CRISTINA MARINCIU, NICOLAE N. SĂULESCU, GHEORGHE ITTU, POMPILIU MUSTĂȚEA, MARIANA ITTU, AUREL GIURA, GABRIELA ȘERBAN, VASILE MANDEA
PDF

Progrese în ameliorarea soiei la I.N.C.D.A. Fundulea
DANIELA NIȚĂ, IONICA DAVID, ANCUȚA BĂRBIERU
PDF

Comportarea unor genotipuri de in de ulei la I.N.C.D.A. Fundulea, în perioada 2012-2014
NICULINA IONESCU, NICOLETA CHIRA, ANCA-ELENA ANASTASIU
PDF

Comportarea unor populații de porumb și floarea-soarelui în sistem de agricultură ecologică la S.C.D.A. Pitești, în perioada 2012-2014
MARIA VOICA
PDF

 

II. AGROTEHNICA CULTURILOR


Influenţa sistemelor de lucrare a solului asupra însuşirilor acestuia, la S.C.D.A. Turda
FELICIA CHEȚAN, TEODOR RUSU, CORNEL CHEȚAN, ALINA ȘIMON
PDF

Influenţa lucrării solului şi a managementului resturilor vegetale asupra rezervei de apă din sol, în sistemul cultural grâu – porumb – soia
ALEXANDRU I. COCIU
PDF

Influenţa lucrării solului şi a managementului resturilor vegetale asupra utilizării apei, în sistemul cultural grâu – porumb – soia
ALEXANDRU I. COCIU
PDF

Influenţa plantei premergǎtoare asupra producţiei grâului de toamnǎ în experienţe de lungǎ duratǎ, la S.C.D.A. Turda
VALERIA DEAC
PDF

Influenţa fertilizării cu azot şi fosfor asupra producţiei de grâu pe o perioadă de 48 de ani în experienţe de lungă durată cu îngrăşăminte la I.N.C.D.A. Fundulea
IONUȚ ȚINȚIȘAN
PDF

Influenţa nivelului de fertilizare asupra producţiei şi a unor indici calitativi la un set de soiuri de grâu de toamnă
OVIDIU ADRIAN CECLAN, IONUŢ RACZ, ROZALIA KADAR, LOREDANA ANCUŢA CECLAN, FLORIN RUSSU
PDF

Influenţa îngrășămintelor cu azot asupra producției de porumb, în condițiile de la S.C.D.A. Secuieni
CORNELIA LUPU, SIMONA POCHIŞCANU, CĂTĂLINA DRUŢU, MARGARETA NAIE
PDF

Evaluarea performanţelor agronomice ale unor soiuri şi hibrizi de cânepă monoică (Cannabis sativa L.) cultivate prin tăierea timpurie a vârfului de creștere („Metoda Secuieni”)
DIANA POPA, CONSTANTIN GĂUCĂ, ELENA TROTUŞ, ALEXANDRA BUBURUZ, ALEXANDRA LEONTE
PDF

Influenţa fenofazei de recoltare asupra producţiei şi calităţii la specia Salvia officinalis L. în condiţiile din centrul Moldovei
ADINA-CĂTĂLINA DRUŢU, ELENA TROTUŞ, SIMONA-FLORINA POCHIŞCANU, LORENA-DIANA POPA, STELUŢA RADU, MARIANA CONSTANTINOVICI
PDF


III. PROTECȚIA PLANTELOR ȘI A MEDIULUI


Probleme actuale privind combaterea puricilor de pământ (Phyllotreta spp.) din cultura rapiței de toamnă, în Câmpia Română
EMIL GEORGESCU, LIDIA CANĂ, RADU GĂRGĂRIŢĂ, LUXIŢA RÂŞNOVEANU
PDF

Gândacul păros al florilor (Epicometes hirta Poda), dăunător periculos al culturilor de rapiţă
ELENA TROTUŞ, SIMONA-FLORINA POCHIŞCANU, MARGARETA NAIE
PDF

Eficacitatea tratamentelor cu erbicide la cultura grâului și remanenţa acestora la cultura postmergătoare de sfeclă de zahăr, în condițiile de la S.C.D.A. Livada
SUSANA MONDICI, TEOFIL FRITEA, DAN NAGY
PDF

Eficacitatea diferitelor doze ale erbicidului Ceredin Super în combaterea buruienilor din cultura orzoaicei de primăvară la S.C.D.A. Brăila
DANIELA TRIFAN ȘI RADU ISPAS
PDF


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOL. LXXXIII / 2015

 

Contents

I. GENETICS AND PLANT BREEDING

 


Results regarding the identification of molecular markers associated with grain protein content located on 7B chromosome of F26-70 genotype
ELENA-LAURA CONŢESCU, MATILDA CIUCĂ, DANIEL CRISTINA, ALINA TURCU, VIOLETA IONESCU
PDF

Pajura, a new step in increasing wheat production and yield stability in Romania
GABRIELA ŞERBAN, NICOLAE N. SĂULESCU, GHEORGHE ITTU, POMPILIU MUSTĂȚEA, MARIANA ITTU, CRISTINA MARINCIU
PDF

Pitar cultivar, a new contribution of NARDI Fundulea breeding program to the improvement of Romanian bread wheat quality
CRISTINA MARINCIU, NICOLAE N. SĂULESCU, GHEORGHE ITTU, POMPILIU MUSTĂȚEA, MARIANA ITTU, AUREL GIURA, GABRIELA ȘERBAN, VASILE MANDEA
PDF

Advances achieved in soybean breeding at NARDI Fundulea
DANIELA NIȚĂ, IONICA DAVID, ANCUȚA BĂRBIERU
PDF

Behavior of some linseed oil genotypes at NARDI Fundulea during 2012-2014
NICULINA IONESCU, NICOLETA CHIRA, ANCA-ELENA ANASTASIU
PDF

Behavior of some maize and sunflower populations under ARDS Pitești organic conditions, during 2012-2014ră ecologică la S.C.D.A. Pitești, în perioada 2012-2014
MARIA VOICA
PDF

 

II. CROP AGROTECHNICS


The influence of soil tillage systems on soil characteristics at ARDS Turda
FELICIA CHEȚAN, TEODOR RUSU, CORNEL CHEȚAN, ALINA ȘIMON
PDF

Influence of tillage and crop residue management on soil water content, in wheat – maize – soybean cropping system
ALEXANDRU I. COCIU
PDF

Influence of tillage and crop residue management on water utilization, in wheat – maize – soybean cropping system
ALEXANDRU I. COCIU
PDF

The influence of previous crop on winter wheat yield in long-term experiences, at ARDS Turda
VALERIA DEAC
PDF

The nitrogen and phosphorus fertilization influence on wheat yield during 48 years of long-term experiments with fertilizers at NARDI Fundulea
IONUȚ ȚINȚIȘAN
PDF

The influence of fertilization level on yield and some quality indicators at a set of winter wheat varieties
OVIDIU ADRIAN CECLAN, IONUŢ RACZ, ROZALIA KADAR, LOREDANA ANCUŢA CECLAN, FLORIN RUSSU
PDF

The influence of nitrogen fertilization on the corn yields under ARDS Secuieni conditions
CORNELIA LUPU, SIMONA POCHIŞCANU, CĂTĂLINA DRUŢU, MARGARETA NAIE
PDF

Assessment of agronomic performances of some cultivars and hybrids of monoecious hemp by early cutbacks (Secuieni Method)
DIANA POPA, CONSTANTIN GĂUCĂ, ELENA TROTUŞ, ALEXANDRA BUBURUZ, ALEXANDRA LEONTE
PDF

Influence of harvesting phenophase on sage (Salvia officinalis L.) yield and quality under central Moldavia conditions
ADINA-CĂTĂLINA DRUŢU, ELENA TROTUŞ, SIMONA-FLORINA POCHIŞCANU, LORENA-DIANA POPA, STELUŢA RADU, MARIANA CONSTANTINOVICI
PDF


III. PLANT PROTECTION AND THE ENVIRONMENT


Current problems concerning flea beetle (Phyllotreta spp.) control from oilseed rape crop, in Romanian plane
EMIL GEORGESCU, LIDIA CANĂ, RADU GĂRGĂRIŢĂ, LUXIŢA RÂŞNOVEANU
PDF

Flowers hairy beetle (Epicometes hirta Poda), dangerous pest of rapeseed crops
ELENA TROTUŞ, SIMONA-FLORINA POCHIŞCANU, MARGARETA NAIE
PDF

The effectiveness of the treatments with herbicides at wheat crop and their remanent effect at sugar beet – post-emergent crop under ARDS Livada conditions
SUSANA MONDICI, TEOFIL FRITEA, DAN NAGY
PDF

The efficiency of different doses of Ceredin Super herbicide in control weeds at spring barley, at ARDS Brăila
DANIELA TRIFAN ȘI RADU ISPAS
PDF