Ministerul Educației Naționale și Cercetarii Știintifice
Autoritatea Natională pentru Cercetare Știintifică si Inovare

organizează concurs pentru ocuparea funcției de :


DIRECTOR GENERAL

la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea,
în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 576 din 10 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr. 655 din 26 august 2016, Partea I. și Adresa MECS - ANCSI nr. 3371/13.09.2016 – Anunț concurs


Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea
(INCDA Fundulea) are sediul in localitatea Fundulea, Str. Nicolae Titulescu nr. 1, judetul Călărași.

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Anexa nr.1.a) din Hotararea Guvernului nr. 1882 din 22 decembrie 2005 privind infiintarea unor institute nationale de cercetare-dezvoltare agricola prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 153 bis din 17 februarie 2006, Partea I.

Condițiile de participare la concurs sunt cele prezentate în anexa nr.1 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la HG nr.576/2016

Componența dosarului de concurs este conform anexei nr.2 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la HG nr.576/2016

Dosarul de concurs se depune on-line la adresa: https://selectingmanagers.research.ro

Documente oferite spre consultare:
- Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) INCDA Fundulea;
- Raportul anual de activitate 2014, Raportul anual de activitate 2015;
- Bilanț INCDA Fundulea 2014, Bilanț INCDA Fundulea 2015;
- Balanța sintetică la 31.12.2015;
- Lista contractelor de C-D aflate în derulare;
- Raport financiar pentru anul in curs; Balanța de verificare la 30.06.2016;
- Lista cu principalele acte normative aplicabile INCD;
- Contractul Colectiv de Muncă;
- Model contract de management si fisa postului Director General;
- acte normative specifice care reglementează organizarea, desfăşurarea şi finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor/acordarea titlurilor (gradelor profesionale) de cercetător ştiinţific gradul I și, respectiv, de cercetător ştiinţific gradul II;
- Regulament pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea și acordarea gradelor profesionale CS I și CS II, Anexa 1, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 8.

Programul de desfasurare a concursului:

Actiuni
Termen limita
Publicarea anunțului pentru concurs
16.09.2016
Data limită pentru depunerea dosarelor candidatilor
30.10.2016
Data limită pentru verificarea și selecția dosarelor de concurs– etapa I
02.11.2016
Data limită pentru analiza și evaluarea dosarelor – etapa II / faza I
13.11.2016
Data limită pentru realizarea interviului: etapa II / faza II
16.11.2016
Data estimată pentru validarea dosarului candidatului selectat câștigător
25.11.2016

 

Locul de desfășurare a interviului:
sediul Autorității Naționale pentru Cercetare Știintifică si Inovare
București, str. Mendeleev, nr.21-25, sector 1.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul tehnic al comisiei de concurs.

Date de contact
:
Laura Marin (e-mail: laura.marin@ancs.ro, tel.021.316.29.77)
Liliana Cazac ( e-mail: liliana.cazac@ancs.ro, tel.021.316.29.77)
Gina Grec (e-mail: gina.grec@ancs.ro, tel 021.318.3069).

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul tehnic al comisiei de concurs precum și pe paginile de internet: www.research.ro si www.incda-fundulea.ro