VOL. LXXVI din 2008

Cuprins


I
. GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR


Comportarea unor soiuri de grâu de toamnă în condiţii contrastante de mediu
POMPILIU MUSTĂŢEA, NICOLAE N. SĂULESCU, GHEORGHE ITTU, GABRIELA PĂUNESCU, LELIANA VOINEA, IOANA STERE, SORINA MÎRLOGEANU, EUSTAŢIU CONSTANTINESCU, DUMITRU NĂSTASE
PDF

Performanţele unor soiuri de triticale în condiţii suboptime de umiditate
GHEORGHE ITTU, NICOLAE N. SĂULESCU, MARIANA ITTU, POMPILIU MUSTĂŢEA
PDF

Comportarea soiurilor de cereale de toamnă în zona colinară din sudul ţării în perioada 2005-2007
MARIA VOICA
PDF

Analiza unor parametri determinanţi în realizarea potenţialului şi capacităţii de producţie la porumb
VOICHIŢA HAŞ, ΙOANNIS TOKATLIDIS, IOAN HAŞ, IOANNIS MYLONAS 
PDF

Caracterizarea vigorii unor hibrizi de porumb prin metoda Coldtest 6°C
OLGA STAN, ELENA PETCU, ION ANTOHE, CONSTANTIN STAN
PDF

Comportarea hibrizilor de floarea-soarelui creaţi la I.N.C.D.A. Fundulea, în condiţiile meteorologice ale anului 2007
DANIL STANCIU, MARIA STANCIU, CONSTANTIN RĂDUCANU, RADU GĂRGĂRIŢĂ 
PDF

Determinismul genetic al numărului total de păstăi pe plantă la năut
RODICA STURZU  
PDF

Adin şi Catinca - noi soiuri de lucernă create la  I.N.C.D.A.  Fundulea
MARIA SCHITEA, PAUL VARGA, TEODOR MARTURA, ELENA PETCU, GEORGETA OPREA, ALEXANDRINA DIHORU
PDF


II. AGROTEHNICA CULTURILOR


Importanţa  irigării,  la  principalele  culturi  de  câmp,  în  condiţiile  unui  an  cu  secetă  accentuată
VIRGIL NĂESCU, ELIANA ALIONTE
PDF

Modificări severe în regimul hidrologic al Dunării şi impactul  acestora asupra agriculturii în lunca îndiguită
IOAN VIŞINESCU,  MARCEL BULARDA
PDF

Patruzeci de ani de cercetare privind  sistemul  no-tillage la porumb în condiţiile din România
NICOLAE ŞARPE
PDF

Sonchus arvensis L. (susai), o buruiană problemă în nord-vestul României?
TEOFIL FRITEA, CRUCIŢA SÎRCA, FLORICA MOISA, ALEXANDRINA POPESCU, MARIA SIKE, DAN NAGY
PDF

Utilizarea erbicidelor hormonale în sistemul de agricultuă durabilă
NICOLAE E. IONESCU
PDF


III. PROTECŢIA PLANTELOR


Influenţa tratamentelor cu fungicide asupra poducţiei şi calităţii la câteva soiuri de grâu
ELENA NAGY, DAN CRISTIAN NAGY
PDF

Cercetări privind combaterea larvelor speciei Diabrotica virgifera virgifera Le Conte prin tratamentul seminţelor de porumb
CONSTANTIN POPOV, CORNELIA CIOBANU,  ADRIANA BALINT,  FELICIA MUREŞAN
PDF


IV. FIZIOLOGIA PLANTELOR


CEfectul stresului sa-lin asupra unor genotipuri de Medicago sativa şi Medicago truncatula
ELENA PETCU, MARIA SCHITEA, MILONA PHOTINI
PDF