VOL. XC din 2022

 

(english version)

 

Cuprins

I. GENETICĂ ŞI AMELIORAREA PLANTELOR


Rezultate preliminare privind caracterizarea unor soiuri de grâu testate la I.N.C.D.A. Fundulea în sistemul de agricultură ecologică
CRISTINA-MIHAELA MARINCIU, GABRIELA ȘERBAN, VASILE MANDEA, INDIRA GALIT, MATILDA CIUCĂ, DANIEL CRISTINA
PDF

Diversificarea germoplasmei de in prin obținerea de soiuri productive cu sămânță galbenă
NICULINA IONESCU
PDF

Progres genetic la porumb pentru rezistenţa la secetă prin scurtarea perioadei de vegetaţie
DANIELA HORHOCEA, TEODOR MARTURA, HORIA LUCIAN IORDAN, CATERINA BĂDUȚ, ION CIOCĂZANU, CĂTĂLIN LAZĂR
PDF

Corelaţia dintre conţinutul de proteine în bob determinat prin analiza NIR şi unii indici ai calităţii de panificaţie la grâu
GABRIELA ȘERBAN , CRISTINA-MIHAELA MARINCIU , NICOLAE N. SĂULESCU
PDF

Crearea de hibrizi de porumb cu pretabilitate îmbunătățită pentru însămânțarea timpurie, cu adaptabilitate superioară la acțiunea factorilor climatici adverși, competitivi sub aspectul nivelului și stabilității performanțelor agronomice și de calitate
HORIA LUCIAN IORDAN, DANIELA HORHOCEA, TEODOR MARTURA, ION CIOCĂZANU, CATERINA BĂDUȚ
PDF

Hibrid de nouă generație semitimpuriu TURDA 380 adaptat schimbărilor climatice din zona de centru a țării
ANDREI VARGA, VOICHIȚA HAȘ, NICOLAE TRITEAN,CARMEN VANA, ROXANA CĂLUGĂR, FELICIA MUREȘANU, LAURA ȘOPTEREAN
PDF

Stabilitatea hibrizilor de porumb noi creați la SCDA Turda, la stresul diferitelor desimi de semănat
CARMEN VANA, ANDREI VARGA, VOICHIȚA HAȘ, ROXANA CĂLUGĂR
PDF

Aspecte ale comportării unor soiuri și linii de grâu românești în anii 2021 și 2022
CRISTINA-MIHAELA MARINCIU, GABRIELA ȘERBAN, VASILE MANDEA, INDIRA GALIT, BUNTA GHEORGHE, GABRIELA PĂUNESCU, ANDREEA SABINA EŞANU, SIMONA ISTICIOAIA, MIHAI TILIHOI, CRISTINA MELUCĂ, GEORGETA TRAŞCĂ, LELIANA VOINEA, EMANUELA MARCU, ANDREI BORUZI, GABRIELA GORINOIU, CECILIA BĂNĂŢEANU, RODICA KADAR, IUSTINA LOBONŢIU, ZSUZSA FRISS, CRINA LEONTE, ROBERT MARIAN GHEORGHE, ANDREEA ENEA, NICOLAE N. SĂULESCU
PDF

Progrese privind ameliorarea mazărei de toamnă (Pisum sativum L.) la INCDA Fundulea
ANCUȚA BĂRBIERU
PDF

Detectarea variantelor alelice ale genei NAM-A1 într-o colecţie de genotipuri de grâu de toamnă obținute la INCDA Fundulea
DANIEL CRISTINA, ALINA-GABRIELA TURCU, ELENA-LAURA CONȚESCU, CRISTINA-MIHAELA MARINCIU, GABRIELA ȘERBAN, MATILDA CIUCĂ
PDF


II. AGROTEHNICA CULTURILOR


Comportarea genotipurilor de grâu de toamnă tratate cu retardant şi fertilizate cu doze diferite de azot
ADINA VARADI, DIANA HIRIŞCĂU, ROZALIA KADAR, IONUŢ RACZ
PDF

Influența sistemului de lucrare a solului asupra conservării apei în sol și a producției de porumb la SCDA Turda
FELICIA CHEŢAN
PDF

Noi secvenţe tehnologice privind controlul buruienior monocotiledonate şi dicotiledonate din cultura de grâu
GHEORGHE MĂTURARU, MIHAELA ȘERBAN, ELENA PARTAL
PDF

Cercetări privind selectivitatea și eficacitatea tratamentelor cu erbicide aplicate pentru combaterea buruienilor din cultura de orz în condițiile pedoclimatice de la INCDA Fundulea
MIHAELA ȘERBAN, GHEORGHE MĂTURARU, CĂTĂLIN LAZĂR
PDF

Dinamica producţiilor şi a sporurilor de recoltă sub influenţa fertilizării minerale la cultura porumbului
OVIDIU ADRIAN CECLAN, ALINA ŞIMON, FLORIN RUSSU, NICOLAE TRITEAN, MARIUS BĂRDAŞ, FELICIA CHEŢAN, ALIN POPA
PDF

Influența prelucrării solului și a fertilizărilor foliare asupra parametrilor fiziologici și a producției la grâu în Podișul Transilvaniei
MARIUS BĂRDAŞ, ALINA SIMON, FLORIN RUSSU, FELICIA CHEȚAN, OVIDIU ADRIAN CECLAN, ALIN POPA
PDF

Studii asupra conservării biodiversității la resursele vegetale de fasoliță în condițiile solurilor nisipoase din sudul Olteniei
RETA DRĂGHICI, ALINA NICOLETA PARASCHIV, MILICA DIMA
PDF

Efectul sistemului de agricultură conservativă asupra unor proprietăți fizice ale solului
GEORGE DANIEL CIZMAȘ
PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNALS
OF NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
FUNDULEA

VOL. XC / 2022

 

Contents

I. GENETICS AND PLANT BREEDING


Preliminary results regarding the characterization of some wheat varieties tested at NARDI Fundulea under organic agriculture system
CRISTINA-MIHAELA MARINCIU, GABRIELA ȘERBAN, VASILE MANDEA, INDIRA GALIT, MATILDA CIUCĂ, DANIEL CRISTINA
PDF

Diversification of flax germplasm by obtaining productive varieties with yellow seed
NICULINA IONESCU
PDF

Genetic progress in maize for drought resistance by shortening the vegetation period
DANIELA HORHOCEA, TEODOR MARTURA, HORIA LUCIAN IORDAN, CATERINA BĂDUȚ, ION CIOCĂZANU, CĂTĂLIN LAZĂR
PDF

Correlation between grain protein content determined by NIR analysis and some baking quality indices in wheat
GABRIELA ȘERBAN , CRISTINA-MIHAELA MARINCIU , NICOLAE N. SĂULESCU
PDF

Creation of maize hybrids for early sowing, with superior adaptability to adverse climatic conditions, with high agronomic performances
HORIA LUCIAN IORDAN, DANIELA HORHOCEA, TEODOR MARTURA, ION CIOCĂZANU, CATERINA BĂDUȚ
PDF

Mid-early new generation hybrid Turda 380 adapted to climate change in the center of the country
ANDREI VARGA, VOICHIȚA HAȘ, NICOLAE TRITEAN,CARMEN VANA, ROXANA CĂLUGĂR, FELICIA MUREȘANU, LAURA ȘOPTEREAN
PDF

The stability of new corn hybrids created at ARDS Turda, at the stress of different sowing densities
CARMEN VANA, ANDREI VARGA, VOICHIȚA HAȘ, ROXANA CĂLUGĂR
PDF

Results of testing some romanian winter wheat cultivars in yield trials during 2021-2022
CRISTINA-MIHAELA MARINCIU, GABRIELA ȘERBAN, VASILE MANDEA, INDIRA GALIT, BUNTA GHEORGHE, GABRIELA PĂUNESCU, ANDREEA SABINA EŞANU, SIMONA ISTICIOAIA, MIHAI TILIHOI, CRISTINA MELUCĂ, GEORGETA TRAŞCĂ, LELIANA VOINEA, EMANUELA MARCU, ANDREI BORUZI, GABRIELA GORINOIU, CECILIA BĂNĂŢEANU, RODICA KADAR, IUSTINA LOBONŢIU, ZSUZSA FRISS, CRINA LEONTE, ROBERT MARIAN GHEORGHE, ANDREEA ENEA, NICOLAE N. SĂULESCU
PDF

Advances achieved in winter peas (Pisum sativum L.) breeding at NARDI Fundulea
ANCUȚA BĂRBIERU
PDF

Detection of allelic variants of the NAM-A1 gene in a collection of winter wheat genotypes obtained at NARDI Fundulea
DANIEL CRISTINA, ALINA-GABRIELA TURCU, ELENA-LAURA CONȚESCU, CRISTINA-MIHAELA MARINCIU, GABRIELA ȘERBAN, MATILDA CIUCĂ
PDF


II. CROP AGROTECHNICS


Behavior of winter wheat genotypes treated with retardant and fertilized with different doses of nitrogen
ADINA VARADI, DIANA HIRIŞCĂU, ROZALIA KADAR, IONUŢ RACZ
PDF

The influence of the tillage system on water conservation and yield at maize on ARDS Turda
FELICIA CHEŢAN
PDF

The new technological sequences for the control of monocotyledonous and dicotyledonous weeds in wheat crops
GHEORGHE MĂTURARU, MIHAELA ȘERBAN, ELENA PARTAL
PDF

Research regarding the selectivity and the efficacy of herbicide treatments applied for weed control in barley crop under pedoclimatic conditions from NARDI Fundulea
MIHAELA ȘERBAN, GHEORGHE MĂTURARU, CĂTĂLIN LAZĂR
PDF

Yield dynamics and harvest increases under the influence of mineral fertilization on maize cultivation
OVIDIU ADRIAN CECLAN, ALINA ŞIMON, FLORIN RUSSU, NICOLAE TRITEAN, MARIUS BĂRDAŞ, FELICIA CHEŢAN, ALIN POPA
PDF

The influence of soil tillage and foliar fertilization on the physiological parameters and production of wheat in the Transylvania Plateau
MARIUS BĂRDAŞ, ALINA SIMON, FLORIN RUSSU, FELICIA CHEȚAN, OVIDIU ADRIAN CECLAN, ALIN POPA
PDF

Studies on biodiversity conservation of cowpea plant resources in sandy soil conditions in southern Oltenia
RETA DRĂGHICI, ALINA NICOLETA PARASCHIV, MILICA DIMA
PDF

The effect of the conservative agriculture system on some physical properties of the soil
GEORGE DANIEL CIZMAȘ
PDF