VOL. LXXXV din 2017

 

(english version)

Cuprins


I
. GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR


Comportarea unor soiuri de grâu de toamnă în condițiile pedoclimatice de la S.C.D.A. Pitești, în perioada 2011-2016 ‒ MARIA

MARIA VOICA, GEORGE ALEXANDRU LAZĂR
PDF

Influența condiţiilor climatice din perioada 2011-2016 asupra capacităţii de producţie a unor genotipuri de triticale de toamnă studiate la S.C.D.A. Piteşti

MARIA VOICA, GEORGE ALEXANDRU LAZĂR
PDF

Calitatea tehnologică a unor soiuri de orz şi orzoaică de toamnă pentru producerea malţului
LILIANA VASILESCU, ALEXANDRINA SÎRBU, VRATISLAV PSOTA, ALEXANDRU BUDE, ELIANA ALIONTE
PDF

Expresia fenotipică a unor gene de vernalizare intr-o populație de orz în generaţia F2, realizată prin hibridare între forme contrastante
LILIANA VASILESCU, EUGEN PETCU, ALEXANDRU BUDE, ELIANA ALIONTE
PDF

Stabilitatea producţiei, mărimii boabelor şi înălţimii de inserţie a primei păstăi la soiuri de soia create la S.C.D.A. Turda
CAMELIA URDĂ, RALUCA REZI, EUGEN MUREŞANU
PDF

Soiul semitardiv de soia Fabiana F
DANIELA MANEA, IOANA DAVID, ANCUŢA BĂRBIERU
PDF

Realizări în ameliorarea mazării de toamnă la I.N.C.D.A. Fundulea
ANCUŢA BĂRBIERU
PDF

Liliana și Pompilia, soiuri noi de lucernă create la I.N.C.D.A. Fundulea
MARIA SCHITEA, LENUȚA DRĂGAN, ELENA PETCU, GEORGETA OPREA, EUSTAȚIU CONSTANTINESCU, CONSTANTIN BORA
PDF

Cercetări preliminare privind ereditatea dimensiunilor boabelor de grâu într-o hibridare între părinţi contrastanţi
VASILE MANDEA
PDF

 

II. AGROTEHNICA CULTURILOR


Influenţa plantei premergătoare asupra relaţiei dintre producţie şi componentele acesteia la grâul de toamnă (Triticum aestivum L.)
ALEXANDRU I. COCIU
PDF

Amestecul de genotipuri ‒ factor tehnologic de stabilitate cantitativă şi calitativă a producţiei de grâu cultivat în sistem ecologic. I. Amestecul de genotipuri – factor de stabilitate a producţiei de grâu ecologic
Ion Toncea, Lidia Cană, Olga Stan
PDF

Influenţa sistemului de lucrare a solului asupra producţiei şi cantităţii de proteine la cultura de mazăre la S.C.D.A. Turda
ALINA ŞIMON, TEODOR RUSU, FELICIA CHEŢAN, CORNEL CHEŢAN
PDF

Influența sistemului de fertilizare și de lucrare a solului asupra conservării apei în sol și producției la cultura de soia la S.C.D.A. Turda
FELICIA CHEŢAN, CORNEL CHEȚAN, ALINA ȘIMON, VALERIA DEAC
PDF

Reacția grâului de toamnă la fertilizarea cu azot și fosfor, în funcție de planta premergătoare, la S.C.D.A. Turda, în perioada 2009-2016
VALERIA DEAC, ROZALIA KADAR, FELICIA CHEȚAN, CORNEL CHEȚAN
PDF

Impactul “metodei Secuieni” asupra comportamentului a două noi genotipuri de cânepă monoică, sub aspectul producţiei de sămânţă, tulpini şi fibră, în condiţiile de la S.C.D.A. Secuieni
LORENA-DIANA POPA, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ, SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, ALEXANDRA LEONTE, MARGARTA NAIE, GABRIEL-CIPRIAN TELIBAN
PDF

Influenţa fertilizării asupra structurii covorului vegetal la pajiştile temporare în codiţiile pedoclimatice din centrul Moldovei
MARGARETA NAIE, ELENA TROTUŞ, CORNELIA LUPU, ALEXANDRA BUBURUZ, LORENA-DIANA POPA
PDF

Selectivitatea unor erbicide aplicate la cultura sorgului şi influenţa lor asupra producţiei de boabe în condiţiile pedoclimatice din centrul Moldovei
SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, PAULA- LUCELIA URSACHE, DANIELA IULIANA DOBREA
PDF

Influența unor verigi tehnologice asupra îmburuienării la cultura de porumb
ELENA PARTAL, MIHAELA ȘERBAN, GHEORGHE MĂTURARU
PDF

Matricaria inodora l. în culturile de orz, grâu și triticale
NICOLAE IONESCU, FLORIAN TRAȘCĂ, GINA MINCĂ, GEORGETA TRAȘCĂ, MARIA VOICA, IULIA CIODARU, AURELIAN PENESCU, GEORGE ALEXANDRU LAZĂR
PDF


III. PROTECȚIA PLANTELOR


Manifestarea ruginii galbene (Puccinia striiformis west.) la cultura grâului în nord-vestul României
NATALIA OANA POP, NICOLAE GOGA, CECILIA BĂNĂȚEANU
PDF

Contribuţii la studiul unor specii din genul harpalus, în condiţiile din centrul Moldovei
ELENA TROTUŞ, SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, MARGARETA NAIE, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ, PAULA LUCELIA URSACHE
PDF


IV. FIZIOLOGIA PLANTELOR


Metodă fiziologică rapidă pentru aprecierea toleranţei la secetă a porumbului, în faze timpurii de dezvoltare
ELENA PETCU, ION CIOCĂZANU, TEODOR MARTURA, VIORICA URECHEAN, CRISTIAN DRAGOMIR, REMUS COŞOVEANU
PDF


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNALS
OF NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
FUNDULEA

VOL. LXXXV / 2017

 

Contents

I. GENETICS AND PLANT BREEDING


Behavior of some winter wheat varieties under pedoclimatic conditions of ARDS Pitești, during 2011-2016

MARIA VOICA, GEORGE ALEXANDRU LAZĂR
PDF

Influence of climatic conditions of 2011-2016 period on yielding capacity of some triticale genotypes tested at ARDS Pitești

MARIA VOICA, GEORGE ALEXANDRU LAZĂR
PDF

Technological quality of some winter barley varieties for malt
LILIANA VASILESCU, ALEXANDRINA SÎRBU, VRATISLAV PSOTA, ALEXANDRU BUDE, ELIANA ALIONTE
PDF

VRN fenotipic expresion genes in a F2 barley population, obtained by crossing between two different genotipes
LILIANA VASILESCU, EUGEN PETCU, ALEXANDRU BUDE, ELIANA ALIONTE
PDF

Yield stability, tkw and height insertion of the basal pod in soybean varieties released at ARDS Turda
CAMELIA URDĂ, RALUCA REZI, EUGEN MUREŞANU
PDF

Semilate soybean variety Fabiana F
DANIELA MANEA, IOANA DAVID, ANCUŢA BĂRBIERU
PDF

Achievements in winter peas breeding program at NARDI Fundulea
ANCUŢA BĂRBIERU
PDF

Liliana and Pompilia, new romanian alfalfa cultivars developed at NARDI Fundulea
MARIA SCHITEA, LENUȚA DRĂGAN, ELENA PETCU, GEORGETA OPREA, EUSTAȚIU CONSTANTINESCU, CONSTANTIN BORA
PDF

Preliminary research on genetic control of wheat grain size in a contrasting parents crossing
VASILE MANDEA
PDF

 

II. CROP AGROTECHNICS


Relationship among yield and yield components of winter wheat (Triticum aestivum L.) affected by preceding crop
ALEXANDRU I. COCIU
PDF

The mixtures of genotypes – a quantitative and qualitative stability factor of organic winter wheat. I. The mixture of genotypes – a stability factor of yield of the organic winter wheat
Ion Toncea, Lidia Cană, Olga Stan
PDF

The influence of the tillage system on yield and protein quantity at peas culture from ARDS Turda
ALINA ŞIMON, TEODOR RUSU, FELICIA CHEŢAN, CORNEL CHEŢAN
PDF

The influence of the fertilization and tillage system in water conservation and production on soya culture at ARDS Turda
FELICIA CHEŢAN, CORNEL CHEȚAN, ALINA ȘIMON, VALERIA DEAC
PDF

Reaction of winter wheat to the nitrogen and phosphorus fertilization depending on preceding crop, at ARDS Turda during 2009-2016
VALERIA DEAC, ROZALIA KADAR, FELICIA CHEȚAN, CORNEL CHEȚAN
PDF

The impact of “Secuieni method” on the seed, stems and fiber yields of two new genotypes of monoecious hemp, under ARDS Secuieni conditions
LORENA-DIANA POPA, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ, SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, ALEXANDRA LEONTE, MARGARTA NAIE, GABRIEL-CIPRIAN TELIBAN
PDF

Influence of fertilization on the vegetation cover structure in temporary meadows under the center of Moldavia pedoclimatic conditions
MARGARETA NAIE, ELENA TROTUŞ, CORNELIA LUPU, ALEXANDRA BUBURUZ, LORENA-DIANA POPA
PDF

Selectivity of some herbicides aplied to sorghum crop and their influence on grain yield, under soil and climatic condition of central Moldavia
SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, PAULA- LUCELIA URSACHE, DANIELA IULIANA DOBREA
PDF

The influence of technological links regarding the weed control of the maize crop
ELENA PARTAL, MIHAELA ȘERBAN, GHEORGHE MĂTURARU
PDF

Matricaria inodora L. in barley, wheat and triticale crops
NICOLAE IONESCU, FLORIAN TRAȘCĂ, GINA MINCĂ, GEORGETA TRAȘCĂ, MARIA VOICA, IULIA CIODARU, AURELIAN PENESCU, GEORGE ALEXANDRU LAZĂR
PDF


III. PLANT AND ENVIRONMENT PROTECTION


The manifestation of yellow rust (Puccinia striiformis West.) on wheat crop in northwest area of Romania
NATALIA OANA POP, NICOLAE GOGA, CECILIA BĂNĂȚEANU
PDF

Contributions to the study of some species from harpalus genus, under conditions of Moldavia center
ELENA TROTUŞ, SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, MARGARETA NAIE, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ, PAULA LUCELIA URSACHE
PDF


IV. PLANT PHISIOLOGY


Rapid physiological method for assessing the drought tolerance of maize in early stages of development
ELENA PETCU, ION CIOCĂZANU, TEODOR MARTURA, VIORICA URECHEAN, CRISTIAN DRAGOMIR, REMUS COŞOVEANU
PDF