Raport INCDA
2019

Strategia și planul
de dezvoltare INCDA
2019-2022

Raport INCDA
2020

Raport INCDA
2021

Raport INCDA
2022

Planul strategic
2023-2026

 

Principalele domenii de activitate sunt:

1.Crearea de soiuri şi hibrizi de:

  • cereale (grâu comun, grâu durum, secară, triticale, orz, orzoaică de toamnă, orez, porumb şi sorg);
  • leguminoase pentru boabe (soia, fasole, mazăre);
  • plante tehnice (floarea-soarelui, in de ulei, in de fibre);
  • plante furajere (graminee şi leguminoase, anuale şi perene);
  • plante medicinale şi aromatice.

2.Elaborarea de tehnologii şi secvenţe tehnologice de cultură.


3.Producerea de seminţe

4.Servicii ştiinţifice şi tehnologice (testare produse insectofungicide şi erbicide, procesare seminţe).

5. Difuzarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în practica producătorilor agricoli. 


Sus