Raport INCDA
2019

Strategia și planul
de dezvoltare INCDA
2019-2022

Raport INCDA
2020

Raport INCDA
2021

Raport INCDA
2022

Planul strategic
2023-2026

Activitãţii de colaborare prin parteneriate:

 • Parteneriate la nivel naţional:

Pentru rezolvarea tematicii de cercetare abordate prin proiecte de C-D, INCDA Fundulea a dezvoltat parteneriate cu:

  • 11 staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolã zonale, componente ale reţelei experimentale pe care o coordoneazã;
  • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinã Veterinarã Bucureşti;
  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclã de Zahãr Braşov;
  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Nutriţia Animalelor Baloteşti;
  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare;
  •  Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor;
  • Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov;
  • Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian;
  • Asociaţia Românã pentru Agriculturã Durabilã.

INCDA Fundulea a cooperat, pe bazã de acorduri de multiplicare şi contracte de redevenţã bilaterale, cu 106 unitãţi agricole acreditate pentru producerea de seminţe, pentru realizarea în cadrul acestora de loturi de hibridare pentru producere de sãmânţã hibridã comercialã la porumb şi floarea-soarelui.

 • Parteneriate la nivel internaţional:

INCDA Fundulea a desfãşurat şi desfãşoarã şi în continuare activitãţi de colaborare bilateralã, pe bazã de contracte, cu 9 institute de cercetãri, 10 companii private şi o Academie de ştiinţe agricole, dupã cum urmeazã:

  • în domeniul ameliorãrii grâului şi triticalelor
   •  Institutul de Cercetãri Agricole  Martonvasar al Academiei Ungare de Ştiinţe;
   •  Institutul de Cercetãri pentru Culturi de câmp „Selecţia”, Bãlţi, Republica Moldova;
   •  Institutul Agricol Dobrudja „General Toshevo”, Bulgaria;
   •  Institutul de Ameliorarea Plantelor şi Geneticã Odesa, Ucraina;
   •  Institutul de Cercetãri pentru Agriculturã Krasnodar, Rusia;
   •  Compania de Ameliorare „Donau”, Austria.
   •  Compania „Caussade Semences” Franţa
   •  Compania Tareks, Turcia
   •  Institutul de Cercetări Karcag al Universităţii Debrecen, Ungaria
  • în domeniul ameliorãrii porumbului
   •  Institutul de Cercetãri pentru Cultura Porumbului Kneja, Bulgaria;
  • în domeniul ameliorãrii florii-soarelui
   •  Institutul pentru Culturi de Câmp Novi Sad, Serbia;
   •  Institutul de Cercetãri Agricole Trakia, Edirne, Turcia;
   •  Institutul de Cercetãri pentru Agriculturã Durabilã Cordoba, Spania;
   •  Academia de Stiinţe Agricole Hebei, China;
  • pentru realizarea de hibrizi comuni:
   •  Caussade Semances, Euralis, Limagrain, Maisadour, Panam, Ragt (2 Rn), Syngenta, Franţa;
   •  Nidera, Argentina;
   •  Dow AgroSciences, SUA
  • în domeniul ameliorãrii inului de ulei
   •  Lippstadt Bremen, Germania

Prin activitatea de colaborare în cadrul parteneriatelor s-a realizat:

 • introducerea în cultură a soiului de grâu Boema în Turcia;
 • finalizarea testărilor în vederea înregistrării soiului de grâu Izvor în Argentina;
 • introducerea în cultură a soiului de triticale Casacador în Ungaria şi a soiului Stil în Franţa;
 • introducerea în culturã în Ucraina a hibrizilor de floarea-soarelui Favorit, Venus şi Fundulea 225;
 • introducerea în culturã în Rusia şi Ucraina şi parţial în alte ţãri europene a hibridului de floarea-soarelui Sellor, creat în colaboarare cu compania RAGT, Franţa;
 • înregistrarea în lista oficialã a hibrizilor de floarea-soarelui Dallia şi Robia, creaţi în colaborarea cu compania Caussade, Franţa.
 • Înscrierea Institutului  in baze de date internaţionale care promoveaza parteneriatele:

În vederea accesãri de proiecte europene (în FP7), INCDA Fundulea este înscris în baza de date LEAR (Legal Entity Appointed Representative) a Comisieii Europene (RTD – T5)

 • Afilieri la asociaţii profesionale interne:

- Asociaţia Română de Culturi de Ţesuturi şi Celule Vegetale;
- Asociaţia Amelioratorilor, Comercianţilor şi Producătorilor de Sămânţă şi  Material Săditor din România (AMSEM);
- Societatea Naţională de Protecţia Plantelor.

 • Afilieri la organizaţii/reţele internaţionale:

- Asociaţia internaţională a florii-soarelui (International Sunflower Association-ISA) cu sediul în Paris - Franţa (membru al Comitetului Executiv al ISA);
- Asociaţia Internaţională a Plantelor Parazite (International Parasitic Plants Society - PPS) cu sediul în Wageningen - Olanda;
- Asociaţia Internaţională pentru Culturi de Ţesuturi Vegetale (International Association for Plant Tissue Culture);
- Asociaţia Internaţională pentru Triticale (International Triticale Association);
   Federaţia Societăţilor Europene de Biologia Plantelor (Federation of European Societies of Plant Biology - FESPB);
- Reţeaua de Cercetare FAO pentru floarea-soarelui (coordonator al grupului de lucru „Experimentarea hibrizilor de floarea-soarelui”);
- Reţeaua de cercetare CIMMYT pentru grâu şi triticale;
Personalitãţi ştiinţifice din cadrul INCDA Fundulea sunt membri ai urmãtoarelor organizaţii internaţionale:
- Cooperarea europeanã în domeniul aneuploidiei la grâu (European Aneuploid Co-operative - EWAC);
- Societatea europeanã pentru noi metode în cercetarea agricolã (European Society for New Methods in Agricultural Research);
- Societatea internaţionalã pentru cercetãri de agriculturã ecologicã (International Society of Organic Agriculture Research)