Raport Program Nucleu
2009 -2015

Raport Program Nucleu
2016-2017

Raport
Program Nucleu
2018

Raport
Program Nucleu
2019

Raport INCDA
2019

Strategia și planul
de dezvoltare INCDA
2019-2022

Raport
Program Nucleu
2020

Raport INCDA
2020

 

 

INVITAȚIE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE AGRICOLĂ FUNDULEA

cu sediul în localitatea Fundulea, str. Nicolae Titulescu nr 1, judetul Călărași, telefon/fax +40 213154040 / +40 242642875, cod de înregistrare fiscal RO 20302550, reprezentat prin domnul Dr. Ing. Mustățea Pompiliu, având funcția de Director General, dorește să achiziționeze

ERBICIDE

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, cu respectarea prevederilor art. 104, alin (1) lit. c) din Legea 98/2016.

Valoarea estimată: 31.910 lei
Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut;
Cod CPV: 24453000-4;
Obiectul contractului: Furnizare produse erbicide
Data limită de depunere a ofertelor: 26.08.2021 ora 15.00;
Data și ora începerii negocierii ofertei: 27.08.2021 ora 10.00;
Adresa de transmitere a ofertelor: str. Nicolae Titulescu, nr. 1, Fundulea, jud. Călărași

Anexat prezentei invitații vă transmitem:

•             Fișa de date a achiziției

•             Modele de formulare

•             Strategia de contractare

•             Model de contract

 

 


 

În legătură cu concursul pentru promovarea în  gradele ştiinţifice organizat de
I N C D A FUNDULEA
publicăm fișa de prezentare și lista de lucrări ale candidatului
Georgescu Emil Igor Vlad 


Sus