Raport INCDA
2019

Strategia și planul
de dezvoltare INCDA
2019-2022

Raport INCDA
2020

Raport INCDA
2021

Raport INCDA
2022

Planul strategic
2023-2026

 

În caz că vă interesează:                    Locuri de muncă în București         


În legătură cu ultimul concurs pentru ocuparea unor posturi de cercetător științific
organizat de
I N C D A  FUNDULEA
publicăm fișa de prezentare și lista de lucrări aferente candidaților:

Cristina Daniel Georgescu Emil
fișa de prezentare
lista de lucrări
fișa de prezentare
lista de lucrări

3 august 2023

I N C D A  FUNDULEA
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

CS I - specializarea agrotehnică două posturi
CS II - specializarea genetică și ameliorare două posturi
ACS - specializarea genetică și ameliorare două posturi
ACS - specializarea agrotehnică un post
inginer mecanic - două posturi

 Dosarele candidaţilor se vor depune la INCDA- Fundulea în termen de 30 zile de la data publicării anunţului pentru promovarea în grade științifice și în termen de 10 zile pentru posturile de inginer mecanic.

Relaţii suplimentare privind condițiile de înscriere, tematica de concurs şi bibliografia se pot obţine la INCDA-Fundulea, telefon 0242/642.080, 021-315.08.05 sau pe website: www.incda-fundulea.ro

 


27 iulie 2023

I. N. C. D. A. Fundulea

cu sediul în localitatea Fundulea, str. Nicolae Titulescu nr.1, judetul Călărași, telefon/fax +40 213154040 / +40 242642875, cod de înregistrare fiscal RO 20302550, reprezentată prin domnul Dr. Ing. Mustățea Pompiliu, având funcția de Director General, dorește să achiziționeze:

SERVICII DE PAZĂ

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: Procedura simplificata proprie – Conform Normei de procedură internă pentru serviciile din Anexa 2, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 98/2016, coroborat cu prevederile art. 101 alin. (2) din HG 395/2016.

 • Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv;
 • Preţul va fi exprimat în lei, exclusiv și inclusiv TVA.
 • Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: „cel mai bun raport calitate-preț”.
 • Ofertele se vor depune la sediul INCDA Fundulea, localitatea Fundulea, str. Nicolae Titulescu nr.1, jud. Călărași.
 • Data limită de depunere a ofertelor: 31-07-2023, ora 15.
 • Solicitările de clarificări vor fi transmise către personalul responsabil în domeniul achizițiilor publice din cadrul INCDA Fundulea.
 • Informații suplimentare la tel. 0726.714.069, persoana de contact Vlădescu Victor.

Sunteți invitați să depuneți oferta Dumneavoastră, însoțite de documentele solicitate.

Anexat prezentei Invitații vă transmitem Fișa de date a achiziției, Caietul de sarcini, Model formulare și Model contract.În legătură cu concursul pentru ocuparea unor posturi de cercetător științific
organizat de
I N C D A  FUNDULEA
publicăm fișele de prezentare și listele de lucrări ale candidaților

Bărbieru Ancuța
fișa de prezentare
lista de lucrări
Partal Elena Petcu Victor
fișa de prezentare
lista de lucrări
fișa de prezentare
lista de lucrări
Anton Florin Gabriel Conțescu Elena-Laura
fișa de prezentare
lista de lucrări
fișa de prezentare
lista de lucrări


18 aprilie 2023

I N C D A  FUNDULEA
organizează concurs pentru ocuparea a următoarelor posturi:

CS I - specializarea genetică și ameliorare un post
CS I - specializarea agrotehnică două posturi
CS II - specializarea genetică și ameliorare două posturi
           
Dosarele candidaţilor se vor depune la INCDA- Fundulea în termen de 30 zile de la data publicării anunţului.

Relaţii suplimentare privind condițiile de înscriere, tematica de concurs şi bibliografia se pot obţine la INCDA-Fundulea, telefon 0242/642.080, 021-315.08.05 sau pe website: www.incda-fundulea.ro

Anunțul a apărut în ziarul ADEVARUL din data de 13 aprilie 2023

Termen de depunere dosare concurs 13 mai 2023

 


În legătură cu concursul pentru ocuparea unor posturi de cercetător științific
organizat de
I N C D A  FUNDULEA
publicăm fișa de prezentare și lista de lucrări ale candidatei

Partal Elena
fișa de prezentare lista de lucrări

În legătură cu concursul pentru ocuparea unor posturi de cercetător științific
organizat de
I N C D A  FUNDULEA
publicăm fișele de prezentare și listele de lucrări ale candidatelor

Marinciu Cristina Mihaela Șerban Gabriela
fișa de prezentare
lista de lucrări
fișa de prezentare
lista de lucrări

1 august 2022

I N C D A  FUNDULEA
organizează concurs pentru ocuparea a două posturi:

inginer mecanic - stație condiționare semințe
inginer mecanic - mașini și utilaje agricole

Dosarele candidaţilor se vor depune la INCDA- Fundulea în termen de 10 zile de la data publicării anunţului.

Relaţii suplimentare privind condițiile de înscriere, tematica de concurs şi bibliografia se pot obţine la INCDA-Fundulea, telefon 0242/642.080, 021-315.08.05 sau pe website: www.incda-fundulea.ro

Termen de depunere a dosarelor : 08.08.2022


1 august 2022

I N C D A  FUNDULEA
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de cercetător științific:

CS I - 2 posturi specializarea genetică și ameliorare
CS II - 1 post specializarea agrotehnică.

Dosarele candidaţilor se vor depune la INCDA- Fundulea în termen de 30 zile de la data publicării anunţului.

Relaţii suplimentare privind condițiile de înscriere, tematica de concurs şi bibliografia se pot obţine la INCDA-Fundulea, telefon 0242/642.080, 021-315.08.05 sau pe website: www.incda-fundulea.ro

Termen de depunere a dosarelor : 28.08.2022


În legătură cu concursul pentru ocuparea unor posturi de cercetător științific
organizat de
I N C D A  FUNDULEA
publicăm fișa de prezentare și lista de lucrări ale candidatei

Vasilescu Liliana
fișa de prezentare lista de lucrări

În urma publicării, pe data de 28 iunie 2022, a anunțului de mai jos, au depus oferte
doi operatori economici.
Comisia de evaluare a ofertelor a încheiat, pe data de 18 iulie 2022, următorul raport.


28 iunie 2022

I. N. C. D. A. Fundulea

, cu sediul în localitatea Fundulea, str. Nicolae Titulescu nr 1, judetul Călărași, telefon/fax +40 213154040 / +40 242642875, cod de înregistrare fiscal RO 20302550, reprezentată prin domnul Dr. Ing. Mustățea Pompiliu, având funcția de Director General, dorește să achiziționeze SERVICII DE PAZĂ.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: Procedura simplificata proprie – Conform Normei de procedura interna pentru serviciile din Anexa 2, cu respectarea prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) si alin (2) din Legea 98/2016, coroborat cu prevederile art. 101 alin (2) din HG 395/2016;

 • Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv;
 • Preţul va fi exprimat în lei, exclusiv și inclusiv TVA.
 • Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: „cel mai bun raport calitate-preț”.
 • Ofertele se vor depune la sediul INCDA Fundulea, localitatea Fundulea, str. Nicolae Titulescu nr. 1, jud. Călărași.
 • Data limită de depunere a ofertelor: 6 iulie 2022, ora 15.
 • Solicitările de clarificări vor fi transmise către personalul responsabil în domeniul achizițiilor publice din cadrul INCDA Fundulea.
 • Informații suplimentare la tel. 072-67.140.69, persoana de contact: Vlădescu Victor.

Anexat prezentei invitații vă transmitem Fișa de date a achiziției, Caietul de sarcini, model formulare și model contract.

În cele ce urmează sunteți invitați să depuneți oferta Dumneavoastră, însoțite de documentele solicitate pentru prestarea de servicii.

 


În urma publicării, pe data de 19 mai a anunțului de mai jos, au depus oferte
trei operatori economici.
Comisia de evaluare a ofertelor a încheiat, pe data de 14 iunie, următorul raport.


19 mai 2022

I. N. C. D. A. Fundulea

, cu sediul în localitatea Fundulea, str. Nicolae Titulescu nr 1, judetul Călărași, telefon/fax +40 213154040 / +40 242642875, cod de înregistrare fiscal RO 20302550, reprezentată prin domnul Dr. Ing. Mustățea Pompiliu, având funcția de Director General, dorește să achiziționeze SERVICII DE PAZĂ.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: Procedura simplificata proprie – Conform Normei de procedura interna pentru serviciile din Anexa 2, cu respectarea prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) si alin (2) din Legea 98/2016, coroborat cu prevederile art. 101 alin (2) din HG 395/2016;

 • Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv;
 • Preţul va fi exprimat în lei, exclusiv și inclusiv TVA.
 • Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: „cel mai bun raport calitate-preț”.
 • Ofertele se vor depune la sediul INCDA Fundulea, localitatea Fundulea, str. Nicolae Titulescu nr. 1, jud. Călărași.
 • Data limită de depunere a ofertelor: 27-05-2022, ora 15.
 • Solicitările de clarificări vor fi transmise către personalul responsabil în domeniul achizițiilor publice din cadrul INCDA Fundulea.
 • Informații suplimentare la tel. 072-67.140.69, persoana de contact Vlădescu Victor.

Anexat prezentei invitații vă transmitem Fișa de date a achiziției, Caietul de sarcini, model formulare și model contract.

În cele ce urmează sunteți invitați să depuneți oferta Dumneavoastră, însoțite de documentele solicitate pentru prestarea de servicii.

 


 


Sus