Raport INCDA
2019

Strategia și planul
de dezvoltare INCDA
2019-2022

Raport INCDA
2020

Raport INCDA
2021

Raport INCDA
2022

Planul strategic
2023-2026

 

INCDA Fundulea este o unitate de cercetare-dezvoltare autonomă în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării si Digitalizării.
Reţeaua experimentală a institutului cuprinde, în prezent, 11 stațiuni de cercetare, amplasate în zone cu diferite condiţii pedoclimatice din România.
Tematica de cercetare se realizează, pe baze contractuale, şi cu alte unităţi de cercetare aparținând unor institute de cercetări cu alte profile (horticultură, creşterea animalelor etc.).

SCHEMA ORGANIZATORICĂ A INSTITUTULUI

Potrivit legii, Conducerea Institutului se realizează prin:
- Consiliul de administraţie;
- Comitetul de direcţie;
- Directorul general.
Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice sunt asigurate de Consiliul ştiinţific.

 Consiliul de administraţie este constituit din 9 membri  şi funcţionează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1882/2005 şi ale Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie.
Compunența Consiliului de Administrație conform ordinului MCI nr. 347/30.05.2019, este următoarea:

Pompiliu MUSTĂȚEA

Președinte

Elena PETCU

Membru

Daniela IACOB

Membru

Andreea Mihaela LUPU

Membru

Carmen Florentina ȚINTĂ

Membru

Sorin Ștefan BIRIȘ

Membru

Nicoleta CHITUC

Membru

Răzvan Ionuț TEODORESCU

Membru

(...) (...)

Comitetul de direcţie, cu un total de 9 membri, asigură conducerea operativă a unităţii. Este compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente. Comitetului de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse şi aprobate de Consiliul de administraţie.

Componenta Comitetului de Direcție este următoarea:

Dr.ing. Pompiliu MUSTĂȚEA

Președinte

Dr.ing Elena PETCU

Membru

Dr.ing. Marinciu Cristina

Membru

Dr.ing. Emil Georgescu

Membru

Ing. George Cizmaș

Membru

Ec. Gabriela-Adina Barbu

Membru

Ec. Olimpia Petrescu

Membru

Ec. Cornel Ionescu

Membru

Ing. Florian Dinu

Membru


    Activitatea curentă este condusă de Directorul General.

Consiliul ştiinţific este constituit din 11 membri, reprezentanţi ai principalelor compartimente din cadrul Institutului.

Componenta consiliului științific este următoarea:

Dr.ing. Petcu Elena

Președinte

Dr.ing. Mustățea Pompiliu

Membru

Dr.ing. Marinciu Cristina

Membru

Dr.ing. Lazar Catalin

Membru

Dr.ing. Vasilescu Liliana

Membru

Dr.ing. Georgescu Emil

Membru

Dr.ing. Partal Elena

Membru

Ing. Bărbieru Ancuța

Membru

Ec. Barbu Gabriela-Adina
Membru
Ing. Cizmas George
Membru

 

Sector cercetare
  Un număr de 7 laboratoare de cercetare, organizate pe subdomenii specifice, (Laborator agrotehnică, Laborator fenotipare și genotipare, Laborator cereale păioase, Laborator ameliorare porumb, Laborator ameliorare plante oleaginoase și plante medicinale, Laborator ameliorare plante furajere și proteice, Laborator producere de semințe și transfer tehnologic). Centrul pentru sisteme de agricultură elologică şi transfer tehnologic funcţionează ca o entitate distinctă, în subordinea conducerii Institutului, cu relaţii de colaborare cu toate celelalte componente ale sectorului de cercetare.
       Activităţi conexe lucrărilor de cercetare sunt desfăşurate în cadrul structurilor integrate în compartimentul Servicii cercetare, reprezentate prin: Oficiul publicaţii, Staţia Meteo, Mecanizarea câmpurilor experimentale.

Sector dezvoltare
       Activităţile de dezvoltare tehnologică se derulează în cadrul a trei ferme vegetale pentru producerea de seminţe din verigi biologice superioare, precum şi în cadrul sectorului de procesare seminţe şi al sectorului mecanic. Pentru susţinerea activităţilor conexe dezvoltării tehnologice, sunt organizate şi funcţionează, ca structuri distincte, Serviciul A.D.T. şi Marketing, respectiv compartimentul Administrativ, Centrala termică şi Cantină.
    Activităţi specifice, de interes pentru toate structurile operaţionale ale înstitutului, se derulează în cadrul următoarelor entităţi: Serviciul financiar şi contabilitate, Compartimentul Audit şi Control intern, Oficiul juridic, Serviciul Resurse umane şi Salarizare, Compartimentul Protecţia muncii şi a mediului.


 


Sus