Raport INCDA
2019

Strategia și planul
de dezvoltare INCDA
2019-2022

Raport INCDA
2020

Raport INCDA
2021

Raport INCDA
2022

Planul strategic
2023-2026

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea este continuatorul de drept al activităţii de cercetare efectuate în domeniul plantelor de câmp de către Institutul de Cercetări Agronomice al României (înfiinţat în anul 1927) şi de către Institutul de Cercetări pentru Cultura Porumbului (înfiinţat în anul 1957), preluând astfel o îndelungată tradiţie de cercetare în slujba agriculturii României. Denumit iniţial, în 1962, Institutul de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice Fundulea, institutul a primit ca efect al Legii 290/2002 , începând cu anul 2003, o nouă denumire – Institutul de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea – iar, începând cu 1 ianuarie 2007, unitatea a devenit institut naţional, cu denumirea Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, instituţie de interes public, cu finanţare extrabugetară şi funcţionare în regim economic.

Conducerea institutului
Director general: dr. ing. Pompiliu Mustățea
Director ştiinţific: dr. ing. Elena Petcu
Inginer şef: ing. George-Daniel Cizmaș
Contabil şef: ec. Gabriela Barbu

Adresa
Oraşul Fundulea, strada Nicolae Titulescu, nr.1, judetul Călăraşi, cod 915200, România.

Telefoane

  • centrala - 021-3150805; 0242-642080; 0372-715839
  • director general - 0242-642044 sau 021-3154040
  • telefon şi fax - 021-3110722 sau 0242-642875

e-mail
office@incda-fundulea.ro
office@ricic.ro

 

Pozitia geografică
INCDA Fundulea este amplasat în partea de sud-est a oraşului Fundulea, lângă autostrada Bucuresti-Constanţa, în apropierea gării C.F.R. Fundulea, la 30 km pe şosea şi 32 km pe calea ferată faţă de Bucureşti.

Atât pentru sediul central din Fundulea cât și pentru Ferma culturi irigate, Ferma vegetală Chirnogi și Ferma vegetală de cercetare, INCDA deține autorizațiile de mediu necesare.

Condiţii de climă şi sol
Terenul institutului este situat în estul Câmpiei Române, în zona de separaţie a Câmpiei Vlăsiei de Bărăganul de Sud, pe cursul de apă al Mostiştei la 44° 30’ latitudine nordică şi 24° 10’ longitudine estică fiind la altitudinea de 68 m.
Climat continental, cu temperatura medie anuală de 10° C.
Luna cea mai rece este ianuarie, având temperatura medie: -3° C şi temperatura minimă absolută : - 26° C.
Luna cea mai caldă este iulie, având temperatura medie 22° C şi temperatura maximă absolută: 41° C.
Precipitaţii medii anuale de 571 mm, din care 72% în timpul perioadei de vegetaţie, indeosebi în lunile mai-iunie.
În anotimpul de vară cad numai 35% din totalul precipitaţiilor anuale, acestea având caracter torenţial.
Frecvenţa anilor secetoşi este de peste 40%.
Sunt frecvente perioadele de secetă, de 10-14 zile, în lunile mai-iunie şi în jur de 30 zile, sau mai mari, la inceputul primăverii şi, mai ales, la începutul toamnei.
Iernile nu sunt bogate in zapada.
Durata de strălucire a soarelui: 2165 ore (medie multianuală)
Vanturile dominante: Crivăţul din est şi nord-est, cu o frecvenţă de 20% şi Austrul din vest şi sud-vest, cu o frecvenţă de 15%.

 

Sus