VOL. LXXXVII din 2019

 

 

(english version)

Cuprins


In Memoriam Dr. Ing. Gheorghe ITTU (1944-2019)
PDF


I
. GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR


Caracteristici de calitate la unele soiuri de grâu testate în condiţiile de la Fundulea
CRISTINA-MIHAELA MARINCIU, GABRIELA ŞERBAN, GHEORGHE ITTU, NICOLAE N. SĂULESCU
PDF

Comportarea unor soiuri de grâu de toamnă în condiții de stres termic şi hidric la S.C.D.A. Mărculeşti
LELIANA VOINEA
PDF

Testarea toleranței la secetă a unor cultivare autohtone de orzoaică de primăvară în condițiile pedoclimatice din Podișul Transilvaniei
FLORIN RUSSU, EMANUELA FILIP, IOANA PORUMB, FELICIA MUREȘANU, NICOLAE TRITEAN, ANCUȚA BOANTĂ, ANDREEA ONA, GAVRILĂ BORZA, LILIANA VASILESCU
PDF

Relaţia dintre lungimea coleoptilului şi talia unor soiuri româneşti de orz şi orzoaică de toamnă
LILIANA VASILESCU, OLGA STAN, EUGEN PETCU, VICTOR PETCU, ALEXANDRINA SÎRBU
PDF

Analiza comportării şi ameliorarea soiurilor de orez în contextul încălzirii globale
IONEL IVAN, MARCEL BULARDA și ELENA IVAN
PDF

Aspecte privind ameliorarea și diversificarea germoplasmei de porumb la I.N.C.D.A. Fundulea
DANIELA HORHOCEA, TEODOR MARTURA, HORIA LUCIAN IORDAN, CATERINA BĂDUȚ, ION CIOCĂZANU
PDF

Felix, un nou hibrid semitardiv de porumb, creat la I.N.C.D.A. Fundulea
DANIELA HORHOCEA, TEODOR MARTURA, HORIA LUCIAN IORDAN, CATERINA BĂDUȚ, ION CIOCĂZANU
PDF

Utilizarea populațiilor locale în crearea liniilor consangvinizate de porumb la S.C.D.A. Turda
CARMEN VANA,VOICHIȚA HAȘ, ROXANA CĂLUGĂR, ANDREI VARGA, ANA COPANDEAN, ANDREEA ONA
PDF

Soiul de mazăre de primăvară ,,Evelina F”
ANCUŢA BĂRBIERU
PDF

Soiul semitimpuriu de soia ,,Anduța F”
ANCUŢA BĂRBIERU
PDF

Soiul de soia ,,Florina F”
ANCUŢA BĂRBIERU
PDF

Comportarea unor soiuri de in de ulei la I.N.C.D.A. Fundulea în perioada 2014-2018
NICULINA IONESCU
PDF

Comportarea unor soiuri de gălbenele în perioada 2016-2018 la I.N.C.D.A. Fundulea
NICULINA IONESCU, NICOLETA AURELIA CHIRA
PDF


II. AGROTEHNICA CULTURILOR


Influenţa unor elemente de tehnologie asupra producţiei şi indicilor calitativi ai grâului de toamnă la S.C.D.A. Turda
FELICIA CHEŢAN
PDF

Producţiile unor soiuri de cereale păioase realizate la S.C.D.A. Secuieni, în perioada 2009-2018
SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, OANA MÎRZAN, MARGARETA NAIE,VALENTIN VLĂDUȚ, IULIAN VOICEA, RAMONA OLARU
PDF

Aspecte privind morfologia soiului de grâu de toamnă Ilinca comparativ cu soiul de grâu de primăvară Xenos
NICOLAIE IONESCU, FLORIAN TRAȘCĂ, CRISTINA GHEORGHE, MARIANA CRISTINA NICOLAE, DIANA MARIA POPESCU, DIANA MARIA ARSENE şi MARIAN ROBERT GHEORGHE
PDF

Selectivitatea și eficacitatea unor erbicide aplicate toamna în combaterea buruienilor anuale din cultura grâului
GHEORGHE MĂTURARU, MIHAELA ŞERBAN, ELENA PARTAL
PDF

Controlul buruienilor anuale şi perene din cultura de porumb prin aplicarea postemergent timpuriu a erbicidelor
MIHAELA ŞERBAN, GHEORGHE MĂTURARU
PDF

Selectivitatea și eficacitatea erbicidelor în combaterea buruienilor anuale şi perene din cultura de porumb de la I.N.C.D.A. Fundulea
MIHAELA ŞERBAN, GHEORGHE MĂTURARU, COSTICĂ CIONTU
PDF

Structura îmburuienării culturii de porumb cu specii dicotiledonate în zona S.C.D.A. Piteşti

NICOLAIE IONESCU, FLORIAN TRAȘCĂ, OANA DANIELA BADEA, DIANA MARIA ARSENE, ILIE CĂTĂLIN DINUȚĂ, MARIA MAGDALENA PODEA  şi MARIAN ROBERT GHEORGHE

PDF


III. PROTECŢIA PLANTELOR


Structura agenţilor patogeni ce produc bolile foliare şi ale spicului la grâu, impactul acestora asupra producţiei şi posibilităţi de combatere
LIDIA CANĂ şi EMIL IGOR GEORGESCU
PDF

Eficiența  și  rentabilitatea  combaterii  chimice  a  complexului  patogen  la  cultura  de  triticale  în condiţiile anului 2018, din nord-vestul României
NICOLAE GOGA
PDF

Retrospectivă şi perspectivă privind importanţa dăunătorilor grâului în centrul Transilvaniei
DANA MALSCHI, ANA-MARIA VĂLEAN, IONEL DRAGOŞ DĂRAB, ADINA TĂRĂU, LAURA ŞOPTEREAN, FELICIA CHEŢAN, CORNEL CHEŢAN, FELICIA MUREŞANU, NICOLAE TRITEAN
PDF

Rezultatele preliminare privind impactul insecticidelor neonicotinoide, aplicate în tratamentul seminței de rapiță, floarea-soarelui și porumb, asupra entomofaunei dăunătoare și albinelor melifere
ELENA TROTUȘ, CARMEN MINCEA, ROXANA DUDOIU, PAULA LUCELIA PINTILIE şi EMIL IGOR GEORGESCU
PDF

Date noi privind combaterea viermilor sârmă (Agriotes spp.) din principalele culturi de câmp, din zona   Pitești-Albota  
FLORIAN  TRAȘCĂ,  GEORGETA  TRAȘCĂ  şi  EMIL  IGOR GEORGESCU  
PDF

Managementul protecției culturilor de rapiță împotriva dăunătorilor de sol prin tratamentul chimic al seminței
FLORIAN TRAȘCĂ, GEORGETA TRAȘCĂ şi EMIL IGOR GEORGESCU
PDF

Caliroa annulipes – un dăunător recent identificat în perdeaua agroforestieră a I.N.C.D.A. Fundulea

VICTOR PETCU, ION TONCEA, CRISTINA MIHAELA MARINCIU


PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNALS
OF NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
FUNDULEA

VOL. LXXXVII / 2019

 

Contents


In Memoriam Dr. Ing. Gheorghe ITTU (1944-2019)
PDF


I
.GENETICS AND PLANT BREEDING


Quality parameters of several winter wheat varieties tested at NARDI Fundulea
CRISTINA-MIHAELA MARINCIU, GABRIELA ŞERBAN, GHEORGHE ITTU, NICOLAE N. SĂULESCU
PDF

Behaviour of some winter wheat varieties under drought and heat stresses at ARDS  
LELIANA VOINEA
PDF

Testing drought tolerance for some native varieties of two-row spring barley under the pedoclimatic conditions of Transylvania Plateau
FLORIN RUSSU, EMANUELA FILIP, IOANA PORUMB, FELICIA MUREȘANU, NICOLAE TRITEAN, ANCUȚA BOANTĂ, ANDREEA ONA, GAVRILĂ BORZA, LILIANA VASILESCU
PDF

Relationship between coleoptil length and height of some Romanian winter six and two row barley varieties
LILIANA VASILESCU, OLGA STAN, EUGEN PETCU, VICTOR PETCU, ALEXANDRINA SÎRBU
PDF

The analyze of rice varieties behaviour and improvement under of global warming context
IONEL IVAN, MARCEL BULARDA și ELENA IVAN
PDF

Aspects regarding the improvement and diversification of maize germplasm at NARDI Fundulea
DANIELA HORHOCEA, TEODOR MARTURA, HORIA LUCIAN IORDAN, CATERINA BĂDUȚ, ION CIOCĂZANU
PDF

Felix, a new semi-late maize hybrid, released by the NARDI Fundulea
DANIELA HORHOCEA, TEODOR MARTURA, HORIA LUCIAN IORDAN, CATERINA BĂDUȚ, ION CIOCĂZANU
PDF

Use of local populations in releasing maze inbred lines at ARDS Turda
CARMEN VANA,VOICHIȚA HAȘ, ROXANA CĂLUGĂR, ANDREI VARGA, ANA COPANDEAN, ANDREEA ONA
PDF

Spring peas variety ,,Evelina F”
ANCUŢA BĂRBIERU
PDF

Semi-early soybean variety „Anduţa F”
ANCUŢA BĂRBIERU
PDF

Soybean variety „Florina F
ANCUŢA BĂRBIERU
PDF

Behavior  of  some  linseed  genotypes  at  NARDI  Fundulea  during  2014-2018
NICULINA IONESCU
PDF

Behavior  of  some  yellows  (Calendula  officinalis)  during  2016-2018  at  NARDI  
NICULINA IONESCU, NICOLETA AURELIA CHIRA
PDF


II. CROP AGROTECHNICS


The technology elements influence on yield and quality indicators of the winter wheat at ARDS Turda
FELICIA CHEŢAN
PDF

Grain yields obtained at some grain cereals varieties at ARDS Secuieni, during 2009-2018
SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, OANA MÎRZAN, MARGARETA NAIE,VALENTIN VLĂDUȚ, IULIAN VOICEA, RAMONA OLARU
PDF

Aspects regarding the morphology of the winter wheat variety Ilinca compared with spring variety Xenos   
NICOLAIE IONESCU, FLORIAN TRAȘCĂ, CRISTINA GHEORGHE, MARIANA CRISTINA NICOLAE, DIANA MARIA POPESCU, DIANA MARIA ARSENE şi MARIAN ROBERT GHEORGHE
PDF

Selectivity and efficiency of herbicides applied in autumn to control annual weeds in winter wheat
GHEORGHE MĂTURARU, MIHAELA ŞERBAN, ELENA PARTAL
PDF

Annual and perennial weed control in maize by early postemergently application of herbicides
MIHAELA ŞERBAN, GHEORGHE MĂTURARU
PDF

Selectivity and efficacy of herbicides in annual and perennial weeds controlling in the maize crop at  NARDI Fundulea
MIHAELA ŞERBAN, GHEORGHE MĂTURARU, COSTICĂ CIONTU
PDF

Structure of dicots weeds level in maize under ARDS Piteşti conditions

NICOLAIE IONESCU, FLORIAN TRAȘCĂ, OANA DANIELA BADEA, DIANA MARIA ARSENE, ILIE CĂTĂLIN DINUȚĂ, MARIA MAGDALENA PODEA  şi MARIAN ROBERT GHEORGHE

PDF


III. PLANT AND ENVIRONMENT PROTECTION


Structure of pathogens which produce ear foliar diseases in wheat, their impact on yield and control possibilities
LIDIA CANĂ şi EMIL IGOR GEORGESCU
PDF

Efficiency and profitability of the chemical control of pathogen complex in triticale crop under condition of 2018 year in North-West of Romania
NICOLAE GOGA
PDF

Retrospective and perspective on the importance of wheat pests in the center of Transylvania
DANA MALSCHI, ANA-MARIA VĂLEAN, IONEL DRAGOŞ DĂRAB, ADINA TĂRĂU, LAURA ŞOPTEREAN, FELICIA CHEŢAN, CORNEL CHEŢAN, FELICIA MUREŞANU, NICOLAE TRITEAN
PDF

The preliminary results regarding the impact of the neonicotinoids insecticides, applied at rape, sunflower and maize seed treatment, on the harmful entomofauna and honey bees
ELENA TROTUȘ, CARMEN MINCEA, ROXANA DUDOIU, PAULA LUCELIA PINTILIE and EMIL IGOR GEORGESCU
PDF

New data about the control of wireworms (Agriotes spp.) from the main field crops under the Pitești-Albota  area   
FLORIAN  TRAȘCĂ,  GEORGETA  TRAȘCĂ  and  EMIL  IGOR GEORGESCU  
PDF

Management of the rape crop protection against soil pests by seed chemical treatment
FLORIAN TRAȘCĂ, GEORGETA TRAȘCĂ and EMIL IGOR GEORGESCU
PDF

Caliroa annulipes – a new pest identified in agroforestry belt from NARDI

VICTOR PETCU, ION TONCEA, CRISTINA MIHAELA MARINCIU

PDF