(english version)

CONTRACT 51-100

Finanţare: Buget de Stat - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
Programul: 4.Parteneriate in domeniile prioritare
Categoria de proiect: PC
Directia de cercetare: 5.1-Agricultura, siguranta si securitate alimentara
Valoarea contractului: 1 440 000 lei

Durata contractului:  36 luni (Sept.2007-Sept.2010)
Autoritatea Contractantă: Centrul National de Management Programe
Contractor: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Agricola – Fundulea, str. N.Titulescu. nr. 1, 915200, Fundulea , tel. +40213154040, fax. +40242642044, E-mail: fundulea@ricic.ro, web site: www.incda-fundulea.ro
Director proiect: Dr. ing. Gheorghe ITTU
Parteneri: 
Partener 1 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic, cu sediul în Şimnicu de Jos, şoseaua Bălceşti nr. 54, jud. Dolj, Cod 200721, tel: 0251417534, fax: 0251417534, e-mail: simnic@simnicscda.ro
Responsabil ştiinţific: Dr. ing. Gabriela Păunescu
Partener 2 SC Prod BioAgro Sibiu SRL, cu sediul în Ciolanesti, jud. Teleorman, tel: 0247336445, fax: 0247336444 , e-mail: pschiopu@asiglobal.com
Responsabil ştiinţific: ing. Petrică Şchiopu

 

Titlul proiectului:
„Perspective de progres genetic în ameliorarea de soiuri de grâu şi triticale pentru sistemul de agricultură ecologică”
Cuvinte cheie: Agricultură ecologică, genotip, progres genetic

Rezumat
Raportul de activitate pe anul 2006 al Institutului de Cercetări pentru Agricultură Organică FIBL din Elveţia, evidenţiază că una din problemele majore ale agriculturii ecologice este lipsa de genotipuri corespunzătoare sistemelor de agricultură ecologică.
În ultimii ani s-au acumulat numeroase rezultate ştiinţifice şi observaţii practice care sugerează că prin alegerea celui mai adecvat genotip se poate îmbunătăţi eficienţa utilizării substanţelor nutritive, poate creşte competitivitatea cu buruienile, se poate reduce impactul bolilor asupra recoltelor şi se pot obţine recolte diversificate şi de bună calitate, crescând astfel profitabilitatea agriculturii ecologice.
Ameliorarea soiurilor moderne de grâu şi triticale s-a bazat, cel mai adesea, pe performanţa în condiţii de agricultură intensivă, unde se aplică îngrăşăminte şi pesticide chimice. Această performanţă poate să nu corespundă cu comportarea în sistemul de agricultură ecologică, unde accesibilitatea substanţelor nutritive este mai redusă, iar bolile şi buruienile nu sunt combătute chimic. De aceea proiectul îşi propune să studieze relaţia dintre comportarea genotipurilor în agricultura ecologică şi în cea tradiţională şi să precizeze pe această bază obiectivele specifice şi posibilităţile de progres genetic în ameliorarea de soiuri mai potrivite pentru agricultura ecologică.
Rezultatele ştiinţifice sugerează că importanţa relativă a însuşirilor care influenţează comportarea soiurilor în agricultura ecologică este puternic dependentă de condiţiile pedo-climatice, astfel încât ideotipul adecvat agriculturii ecologice trebuie stabilit pentru fiecare ţară în parte şi nu poate fi dedus cu precizie din rezultatele obţinute în alte condiţii.
Cercetarea va cuprinde experimentarea unor genotipuri diverse, în paralel în condiţii de agricultură ecologică şi intensivă, în două unităţi din Sudul ţării şi studiul caracteristicilor morfo-fiziologice şi genetice care conferă avantaje în condiţiile tipice agriculturii ecologice. Variabilitatea genetică a caracteristicilor cele mai importante pentru comportarea în sistemul de agricultură ecologică va fi studiată apoi în cadrul unei colecţii mai largi de germoplasmă, pentru evaluarea şanselor de progres în continuare şi pentru alegerea de genitori în vederea creării în viitor a unor noi soiuri, superioare celor existente ca adaptabilitate pentru fermele ecologice. Prin aplicarea imediată a rezultatelor proiectului în procesul de ameliorare, va fi selectat cel puţin un genotip mai adaptat agricuturii ecologice, care va fi predat pentru testare oficială în vederea înregistrării la Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor.

 

Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului este de a explora şi valorifica posibilităţile genetice de ameliorare a nivelului,  stabilităţii şi calităţii recoltelor de grâu şi triticale produse în sistem ecologic, pornind de la stabilirea prin studiu comparativ a cerinţelor specifice agriculturii ecologice faţă de agricultura tradiţională. În acest scop se au în vedere următoarele obiective specifice: