PLAN SECTORIAL – ADER 2019-2022

 

ADER 111 Îmbunătăţirea structurii soiurilor de grâu de toamnă în sudul și estul țării prin crearea și introducerea de soiuri cu producţie mai mare şi mai stabilă în condiţiile schimbărilor climatice şi cu calitate corespunzătoare cerinţelor pieţei
Faza a I-a / 2019
Faza a II-a / 2020
Faza a III-a / 2021 Faza a IV-a / 2022
ADER 113
Crearea de hibrizi de porumb productivi, toleranţi la secetă, arşiţă, boli şi dăunatori în vederea diminuării impactului încălzirii globale asupra agroecosistemelor din România
Faza a I-a / 2019 Faza a II-a / 2020
Faza a III-a / 2021 Faza a IV-a / 2022
ADER 114
Crearea de noi genotipuri de lucernă şi trifoi roșu cu perenitate crescută și conținut ridicat de proteină în diferite condiţii ecologice prin obţinerea de soiuri proteice cu rezistență la secetă și arșiță și cu capacitate mai mare pentru producerea de sămânţă
Faza a I-a / 2019 Faza a II-a / 2020
Faza a III-a / 2021 Faza a IV-a / 2022
ADER 141
Cercetări privind stabilirea influenței aplicării noilor sisteme și tehnologii de agricultură conservativă de lucrări agricole mecanizate pentru combaterea efectelor secetei, păstrarea fertilității solurilor și a apei în sol și creșterea cantitativă și calitativă a producțiilor la principalele specii de plante cultivate
Faza a I-a / 2019 Faza a II-a / 2020
Broșura - Raport
ADER 152
Cercetări cu privire la elaborarea unor tehnologii la principalele culturi de câmp porumb, grâu, floarea-soarelui, soia, rapiță, leguminoase pentru boabe, prin optimizarea normelor de ecocondiționalitate
Faza a I-a / 2019 Faza a II-a / 2020
ADER 154
Cercetări cu privire la influența diferitelor metode de lucrare a solului asupra gradului de îmburuienare, compoziției floristice a speciilor de buruieni în culturile de câmp și a dinamicii apei în sol la culturile de câmp
Faza a I-a / 2019 Faza a II-a / 2020
ADER 212
Crearea și promovarea unor genotipuri noi de orz şi orzoaică caracterizate prin însușiri superioare de adaptabilitate la diferite condiții de mediu, productivitate și calitate cerute de industria alimentară și de zootehnie
Faza a I-a / 2019 Faza a II-a / 2020
Faza a III-a / 2021 Faza a IV-a / 2022
ADER 216
Cercetări privind crearea și identificarea unor genotipuri de orz și/sau orzoaică de toamnă cu pretabilitate superioară pentru producerea sucului de orz verde
Faza a I-a / 2019 Faza a II-a / 2020
Faza a III-a / 2021 Faza a IV-a / 2022
ADER 321
Accelerarea progresului genetic pentru rezistența sau toleranța la unii factori biotici și abiotici de mediu importanți pentru cultura grâului, prin elaborarea unor modalități de selecție timpurie cu ajutorul markerilor moleculari
Faza a I-a / 2019 Faza a II-a / 2020
Faza a III-a / 2021 Faza a IV-a / 2022