Proiect nr. 275030, finantat din fonduri SCG in Conformitate cu prevederile Manualului Operational al Schemei Competitive de Granturi, publicat in Monitorul Oficial nr.751 bis din septembrie 2006, cu modificarile si completarile aprobate prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.232/18.04.2008.

Titlul proiectului: « Identificarea si promovarea de genotipuri de floarea-soarelui cu rezistenta imbunatatita la seceta si arsita, pretabile pentru sisteme de agricultura ecologica  si cu  inputuri reduse »

Director de proiect:  Dr. ing. Florentina Raducanu

Durata derularii proiectului: 24 de luni

Data de începere a proiectului: 22 Aprilie 2008

Data finalizării: 31 martie 2010

Valoarea totală a proiectului: 180.000 Euro

Valoarea aprobata sub formă de grant: 144.000 Euro

Valoarea cofinanţării sau contribuţiei in-kind: 36.000 Euro

Denumirea completă a instituţiei beneficiare: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Agricolă (INCDA) Fundulea
Unitatea partenera : SCDA Simnic

Adresa/tel/fax/mobil/adresă de e-mail activă: N. Titulescu 1, 915200 Fundulea, Judeţul Călăraşi ; Tel : (021) 315 08 05, Tel/Fax : 0242 642 044 ; E-mail : fundulea@ricic.ro; tina@ricic.ro

Obiectivul  proiectului se incadreaza in domeniile: Agromediu 2. Promovarea Inovatiei in Agricultura si  Industrie Alimentara
Subdomeniile: biodiversitate; agricultura ecologica; dezvoltarea de tehnologii si procedee noi pentru obtinerea de produse agricole si agroalimentare (UTSCG).

Obiectivul general:

Identificarea si promovarea de genotipuri de floarea-soarelui cu rezistenta imbunatatita la seceta si arsita, pretabile pentru sisteme de agricultura ecologica si cu inputuri reduse; diversificarea bazei genetice pentru rezistenta la seceta si arsita la floarea-soarelui cultivata, utilizand metode alternative de ameliorare (clasice si biotehnologice); scurtarea perioadei de promovare si implementare in productie a rezultatelor cercetarii agricole.

Beneficiarul final al proiectului;

INCDA Fundulea, este cunoscut ca fiind cea mai complexa si completa unitate de cercetare agricola din Romania datorita schemei de organizare care cuprinde aproape toate domeniile de cercetare: 1.ameliorare: cereale, plante tehnice, plante furajere, leguminoase pentru boabe; 2. biotehnologii vegetale; 3. genetica moleculara si citologie vegetala; dezvoltare: 1. producerea si conditionarea samintelor, 2. marketing, 3. extensie precum si 4. elaborarea tehnologiilor de cultura pentru fiecare specie si genotip nou creat. Incepand cu anul 1995, la INCDA Fundulea au fost efectuate numeroase studii si experiente privind sistemele ecologice integrate, in conditii de agricultura ecologica iar in anul 2005, a luat fiinta Centrul Agroecologic de Cercetare, Inovare si Transfer Tehnologic. Creatiile de la INCDA Fundulea ocupă o pondere importantă din suprafata arabila a tarii. In cei 50 de ani de activitate, INCDA Fundulea a participat la toate programele nationale de cercetare (ORIZONT 2000, RELANSIN, AGRAL, BIOTECH, CEEX, Programul Sectorial si Nucleu, SCG, etc.) si internationale (GRESO, COST, ADAM, PC6, NATO si COPBIL), cu tematici privind: crearea de soiuri si hibrizi de cereale (grau comun, grau durum, secara, triticale, orz si orzoaica de toamna, orez, porumb si sorg), leguminoase pentru boabe (soia, fasole si mazare), plante tehnice (floarea-soarelui), plante furajere (lucerna, raigras, golomat si mei); producerea de samanta din categorii biologice superioare si imbunatatirea tehnologiilor de cultura specifice soiurilor nou create. In vederea realizarii obictivului acestui proiect INCDA Fundulea se obliga sa cofinanteze in limita de 20% din valoarea proiectului (36.000 Euro), in sistem in-kind (bunuri si servicii): baza genetica (linii parentale obtinute de catre laboratorul de Ameliorare floarea-soarelui; linii A, B, Rf, cu diferite grade de rezistenta la seceta si arsita, care vor fi hibridate controlat cu specia salbatica H.argophylllus; camp experimental in conditii de tehnologii cu inputuri reduse si cultura ecologica; baza materiala (masini, utilaje si echipamente pentru campurile experimentale si laborator), sera, casa de vegetatie; sali de curs pentru fermieri, biblioteca, oficiu de publicatii; posibilitati moderne pentru diseminarea rezultatelor (pagina web).
Directorul de proiect are suficienta experienta in conducerea proiectelor nationale si internationale (cf. CV), iar membrii echipei de implementare a acestui proiect sunt obisnuiti cu proiectele tip SCG finantate de Guvernul Romaniei si Banca mondiala, deoarece au participat, in perioada 2003-2005, la proiectul ” Sistem integrat de sprijinire a fermierilor si asociatiilor de fermieri din judetul Calarasi pentru cultivarea durabila a terenurilor” si face parte din echipa de implementare a proiectului MAKIS, componenta privind restructurarea si reforma Institutului in care agricultura ecologica este destul de bine reprezentata.
Datorita celor mai sus mentionate, beneficiarul direct al rezultatelor stiintifice si a bazei materiale achizitionate pe timpul derularii proiectului va fi INCDA Fundulea; indirect vor fi fermierii, membrii Asociaţiei Române pentru Agricultură Durabilă care vor beneficia de: cursuri de perfectionare in domeniul practicarii agriculturii ecologice si cu input redus, participare la zile festive ale INCDA, vizitarea loturilor demonstrative. INCDA Fundulea se obliga sa amplaseze loturi demonstrative la cel putin 5 fermieri din judetul Calarasi (din localitatile Ciocanesti, Independenta, Vlad Tepes, Ileana si Odobesti), loturi cu o suprafata/lot 4200 m² ).

Activităţile din cadrul proiectului

Realizarea obiectivului proiectului necesită efectuarea următoarelor activităţi şi subactivităţi pe care le-am grupat în 2 categorii:
 
b. Activităţi privind: Identificarea genotipurilor cultivate de floarea-soarelui rezistente la seceta si arsita, pretabile sistemelor de cultura ecologica si/sau cu inputuri reduse;
 
b.1. Documentare privind particularitatile sistemelor agroecologice si cerintele pietii produselor agricole si alimentare ecologice privind speciile si genotipurile de floarea-soarelui; colectarea speciilor salbatice si prelucrarea informatiilor tehnico-stiintifice privind insusirile de productivitate si de calitate ale speciilor si genotipurilor de floarea-soarelui care vor fi incluse in schema de cercetare in vederea realizarii obiectivelor propuse.

b.2. Amplasarea culturilor comparative în conditii de agricultură ecologica si cu inputuri reduse; efectuarea observatiilor pe parcursul perioadei de vegetatie (formarea suprafetei foliare, rolul sistemului foliar in adaptabilitatea plantei de la conditii de seceta si in privinta competitivitatii cu buruienile).

 b.3. Efectuarea hibridarilor interspecifice intre genotipurile care s-au evidentiat din punct de vedere morfologic si fiziologic in conditii de cultura cu inputuri reduse si ecologica; recoltarea embrionilor imaturi hibrizi la varste diferite, in vederea cultivarii lor in conditii in vitro;

b.4. Determinari cantitative si calitative la samanta rezultata, în urma cultivarii in sistemul de agricultură ecologică şi în sistemul cu inputuri reduse, privind diferenţele genotipice la floarea-soarelui în privinţa: productivitatii, continutului de ulei, rezistenta la boli si daunatori, rezistenta la seceta si arsita; identificarea genotipurilor de floarea-soarelui performante din punct de vedere al obiectivelor urmarite;

b.5. Organizarea campurilor demonstrative cu hibrizi de floarea-soarelui; inmulţirea genotipurilor de floarea-soarelui recomandate în sistem ecologic;
Se vor infiinta 5 loturi demonstrative cu cel putin 20 genotipuri/lot. Suprafata alocata unui genotip va fi de 210 m² (20 genotipuri x 210 m²= 4200 m²/lot x5 loturi= 21.000 m²).

c. Activităţi pentru: Diversificarea bazei genetice pentru rezistenta la seceta si arsita la floarea-soarelui cultivata, utilizand metode alternative de ameliorare (clasice si biotehnologice), in vederea accelerarii progresului genetic si scurtarea perioadei de promovare si implementare in productie a rezultatelor cercetarii agricole

c.1. Inocularea embrionilor hibrizi imaturi pe medii de germinare; transferul plantelor neafectate din punct de vedere fenotipic la factorii de stres in vase de vegetatie si asigurarea parametrilor fiziologici pe faze de vegetatie pana la inflorire; realizarea generatiilor in vitro R1.... R4

c.2. Participare la Conferinte, seminarii, expozitii cu produse ecologice, in tara si in strainatate.

c.3. Organizarea de cursuri pentru fermieri in vederea popularizarii tehnologiilor de cultura ecologica  si cu inputuri reduse precum si al genotipurilor ramanesti de floarea-soarelui pretabile la aceste sisteme de cultura; editarea de brosuri si pliante pentru fermieri;

c.4. Intocmirea raportului final;  editarea unei carti.